Nyheter från FKG

 • 22 december, 2021
 • Sevenco vill vara fordonsindustrins ögonöppnare

 • Sevenco Executive Interim är nya medlemmar i FKG och hjälper företag med affärs-och verksamhetsutveckling samt övergripande förändringsarbete.

  – Fordonsindustrin är mitt uppe i ett förändringsarbete med elektrifiering och digitalisering så där ser vi ett ökat behov av våra tjänster, säger Håkan Johansen, VD.

  Sevenco grundades 1963 och har hjälpt företag och organisationer med företagsledning som utgångspunkt i närmare 60 år.

  – Våra utvalda konsulter inom företagsledning är seniora och erfarna. De har jobbat inom flera chefsbefattningar i en mängd olika branscher. De vet vad som krävs för att leda och driva verksamheter mot uppsatta mål. Våra konsulter har varit med om både uppgång och motgång, att vända röda siffror till svarta, hitta nya affärer, utveckla medarbetare, genomdriva förändringar, hantera kriser och oväntade situationer, säger Håkan Johansen.

  Fokus ligger på att leverera förändring med bestående resultat och reell kundnytta.

  – En av våra seniora advisors, Olle Axelsson, har drygt 20 år i svensk och internationell bilindustri, varav 12 år som kommunikationsdirektör i Volvo Cars koncernledning. Vi har bra kännedom när det gäller fordonsbranschen där vi nu vill satsa lite extra och därför hoppas vi på många nya spännande kontakter bland FKG:s medlemmar. Vi har valt ut ett 30-tal medlemsföretag som vi kommer att bearbeta efter årsskiftet. Vi vill också öka våra uppdrag i hela Västsverige och tittar på möjligheten till ett lokalt kontor i Göteborg.

  För Sevenco handlar verksamhetsutveckling om att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten.

  – Det är precis det vi nu ser inom fordonsbranschen som står inför stora förändringar mot elektrifiering, digitalisering och automation. Då gäller det att alla inom organisationen vet vad som behöver göras för att klara omställningen och uppnå de mål man satt upp. Allt hänger ihop i verksamheten, processer, system, medarbetare och hur man arbetar. Det är lätt hänt att bli lite hemmablind, att fortsätta på den upptrampade stigen när allt rullar på inom organisationen. Men en dag kanske det inte fungerar längre och därför är det viktigt att påbörja det här arbetet i god tid inför en förändring.

  Det är då Sevenco kommer in i bilden och kan se på verksamheten med andra nya ögon och ett utifrån-och-in tänk. Sevenco har erfarna konsulter som har jobbat med förändringsledning, utvecklat olika verksamheter och processer när det gäller till exempel hållbarhet och kvalitetssäkring. Men inget uppdrag är det andra likt och därför ser lösningarna olika ut beroende på kundens behov.

  – Vi är lyhörda och flexibla och kommer in med nya tankar och nya perspektiv som kan göra organisationen bättre rustad för framtiden. Våra kunder har ofta fullt upp med att driva den dagliga verksamheten och svårt att få tiden att räcka till för att själva driva förändringen och då kan vi vara en resurs. Vi tar gärna emot samtal och bollar olika tankar och funderingar, säger Håkan Johansen.