Projekt: Konkurrenskraftig Hållbarhet

Projekt: Konkurrenskraftig Hållbarhet

FKG har tillsammans med RISE, AFRY, MITC, SuPr, EDAG och  Greengoat sökt och blivit beviljade drygt 2,3 miljoner kronor från Tillväxtverket för att kunna arbeta med projektet “Konkurrenskraftig Hållbarhet för SMEs”. Idén föddes hos FKG för att ta vara på att Sverige är så duktiga på hållbarhet och göra det till en svensk USP, med en stor internationell konkurrenskraft.

Vad innebär projektet?

FKG såg att hållbarhet var ett område som var på kraftig framfart och bestämde sig för att ta tillfället i akt att använda detta temat för att affären framåt ska vara på leverantörens villkor, inte på OEMs. Hållbarhet är något som Sverige alltid har varit duktiga på, det är något som vi har i vårt DNA. Varför då inte ta tillvara på det och göra det till vår USP? I och med att branschen är i transformation och affärsmodeller omformas så vill vi använda de möjligheter som kommer med hållbarhet och cirkuläritet för att Sveriges underleverantörer ska bli mer konkurrenskraftiga både på en nationell men också en global nivå.

Tillsammans med RISE kommer vi ta fram en deklaration för komponenter, en verifiering som berättar exakt vilken miljöpåverkan en komponent har haft, vilket ska användas genom hela kedjan. På detta sätt vill vi att OEMer ska välja svenska underleverantörer, för att kunna visa för slutkunden exakt hur mycket t.ex. CO2 som slutprodukten har släppt ut genom livscykeln. Ett lägre avtryck är mer konkurrenskraftigt, vilket är anledningen till varför underleverantörerna behöver lära sig mer om hur de kan sänka sina avtryck. Här kommer Afry, Edag och Greengoat in.

I Sverige kan vi inte konkurrera med låga arbetskostnader etc. Men vi kan konkurrera med vår gröna el och vår möjlighet till ett lågt klimatavtryck för produktion. Om vi i vår tur kan lära oss att välja hållbara leverantörer och kortare transportsträckor kommer vi få en konkurrenskraftig egenskap för framtiden – vi blir konkurrenskraftigt hållbara, vilket inom kort kommer vara högprioriterat hos våra kunder.

Det övergripande och långsiktiga målet med projektet är att svenska underleverantörer i allmänhet och leverantörer till fordonsindustrin i synnerhet, ska utveckla sin interna förmåga att systematiskt samla in, sammanställa och redovisa data om sina komponenters miljöprestanda enligt uttalade kundkrav, enligt validerade metoder och i enlighet med vedertagna standarder. För att uppnå dessa huvudmål ska projektet utveckla, testa och validera de metoder, verktyg och utbildningar som krävs för att företagen på egen hand ska kunna leverera efterfrågade deklarationer.

Projektets resultat kommer att sammanställas och tillgängliggöras via en digital plattform dit SMF och övriga kan vända sig för att få information om klimatdeklarationer och hänvisningar till det nätverk av experter och konsulter som etablerats inom projektet i syfte att kunna stötta företagen i det fortsatta klimatarbetet, exempelvis beträffande utbildning, implementering och tredjepartscertifiering.

Projektet är beviljat ett stöd på max 2 303 731 kronor från Tillväxtverket ur den Europeiska Regionala utvecklingsfonden och projektet kommer pågå under perioden 220101 – 231031. Med tanke på hur fort allt går just nu så hoppas vi dock på att kunna vara klara tidigare än ovan utnämnd sluttid.

Är du intresserad av att veta mer eller har du någon input/tankar kring detta? Hör gärna av dig till gabriella.virdarson@fkg.se.

Beslut om stöd

Beslut om stöd från ERUF