FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI är en möjlighet för bolag aktiva i fordonsindustrin. 3 myndigheter satsar tillsammans 420 miljoner på forskning tillsammans med 4 industri parter, Volvo Cars, Volvo AB, Scania och FKG. Vi på FKG hjälper till med att diskutera olika projektförslag och är även med i processen av ansökan och hitta rätt partner.

FFI har 2 ansökningsomgångar, en runt midsommar och en runt lucia. Exakta datum och processen för att ansöka finns på www.vinnova.se och även www.energimyndigheten.se

Det finns 5 olika programråd att söka pengar inom och de är inom logistik, energi och miljö, elektronik, autonom körning och hållbar produktion. Vinnova driver FFI via ett kansli och Vinnova hanterar 4 programråd och energimyndigheten 1.

På denna sida så hittar du alla avtal som är godkända av alla parter som normalt arbetar inom FFI programmet. Observera att det finns olika varianter och att det finns vissa skillnader som olika parter accepterar.

Vi på FKG har 3 personer som arbetar med att hjälpa till med FFI. De är även ute i Sverige och informerar om FFI och dess möjligheter. Vill ni att någon kommer och berättar om FFI eller om ni vill söka ett projekt så kontakta gärna någon av oss.

peter.bryntesson@fkg.se

kurt.myhr@fkg.se

leif.ohlsson@fkg.se

Avtal

Avtalsmallar FFI utgåva december 2016 (svenska)

Exempel på bilagor (svenska)

Templates of agreement FFI December 2016 (English)

Examples of attachments (English)