FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI – Fordonstrategisk Forskning & Innovation

FFI är en möjlighet för bolag aktiva i fordonsindustrin. 3 myndigheter satsar tillsammans 420 miljoner på forskning tillsammans med 4 industri parter, Volvo Cars, Volvo AB, Scania och FKG. Vi på FKG hjälper till med att diskutera olika projektförslag och är även med i processen av ansökan och hitta rätt partner.

Kika gärna in på FFIs hemsida för mer information: FFI – Vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle – Vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle (ffisweden.se)

FFI har 2 ansökningsomgångar, en runt midsommar och en runt lucia. Exakta datum och processen för att ansöka finns på www.vinnova.se och även www.energimyndigheten.se.

Vinnova driver FFI via ett kansli och Vinnova hanterar 4 programråd och energimyndigheten 1. Det finns även ett antal strategiska områden som är intressanta.

På denna sida så hittar du alla avtal som är godkända av alla parter som normalt arbetar inom FFI programmet. Observera att det finns olika varianter och att det finns vissa skillnader som olika parter accepterar.

Vi på FKG har en person som arbetar med att hjälpa till med FFI. Vill ni att vi kommer och berättar om FFI eller om ni vill söka ett projekt så kontakta gärna Fredrik.

fredrik.sidahl@fkg.se 

+46 706 80 59 53

OBS!

Värt att notera att i standardavtalet/mallen så är ni inte skyddade för egna IPn som ni tar med in i projektet och dessa måste specificeras i

bilaga 6 – se vidare Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt som du hittar bland avtalsmallen.

Avtalsmallar

För att få finansiering från FFI krävs att parterna i projektet upprättar ett projektavtal. Det finns inga direkta regler från FFI-programmets sida för hur ett sådant avtal ska se ut men för att underlätta för deltagarna har det tagits fram avtalsmallar som man kan följa.

Tidigare har det för FFI-sammanhang funnits flera olika mallar för projektavtal, främst de som heter ”December 2016” och ”Mars 2019”. Dessa mallar är i stort väldigt lika varandra och bygger på ett och samma förhandlingsarbete, som inkluderat deltagare från såväl fordonsindustrin som akademien. Samtidigt finns ändå vissa skillnader mellan mallarna, som föranlett uppdelningen och i sin tur berott på vissa meningsmotsättningar mellan aktörer inom fordonsindustrin.

Den nya mallversionen döptes ursprungligen till ”Juni 2022”, men heter i sin senaste version ”Augusti 2023” med vissa ytterligare ändringar som dock enbart är redaktionella. Det är följaktligen Augusti 2023-versionen som fr.o.m. den 12 september 2023 kommer att förespråkas av nämnda industriparter.

Du hittar en sammanfattning av de ändringar som har gjorts här.

Vid frågor och funderingar, kontakta Peter Bryntesson, peter.bryntesson@fkg.se, +46 709 66 67 08