FKGs COMPETE-NCE

FKGs COMPETE-NCE

Compete-nce – ett FKG initiativ för att möjliggöra konkurrenskraft för underleverantörer.

FKG vill att det ska vara lätt att hitta och tillgodogöra sig den information man behöver för att hänga med i omställningen, därför har vi tagit fram Compete-nce. Compete-nce är en programserie som är under ständig utveckling där FKG tillhandahåller seminarium, workshops, nätverkande och kurser som vi tycker är relevanta för våra medlemmar i det aktuella dagsläget. Detta innefattar allt från att få våra medlemmars medvetandegrad om nuläget och framtiden att vara 100% uppdaterad, till att ge dem konkret hjälp med hur man praktiskt implementerar det teoretiska, samt konkreta kurser för kompetensutveckling. FKG samverkar med andra organisationer både regionalt och nationellt men också med den viktigaste parten – Våra medlemmar, för att kunna erbjuda RÄTT saker.

Compete-nce programserie är helt frivilligt, och även om vi rekommenderar att man är med på Alla tillfällen så är det inget tvång. Men tänk på, att ett tillfälle med stämpeln Compete-nce, enligt oss på FKG anses vara väsentligt för att ni ska hänga med. För omställning och kompetensutveckling!

Se programmets helhet i vänsterspalten.

Program

Nedan visas det befintliga programmet för Compete-nce, vad som har genomförts och om det är något som är planerat framöver. Finns det något specifikt som ni önskar att vi tar upp? Hör av dig till oss!

240411: Compete-nce: Spaning från the up&coming Saudiarabien

I Mellanöstern händer det just nu otroligt mycket väldigt fort, en region som jobbar för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i en framtid där allt inte kretsar kring olja. Johan Andinsson, Head of Business Development & Sales PSE på AFRY är nyss hemkommen från Saudiarabien och techmässan LEAP 2024, med en färsk spaning att dela med sig av.

240228: Compete-nce: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Från och med 1 januari i år (med en första inskickad rapportering 2025) gäller stora företag med fler än 500 anställda. Från och med 1 januari 2025 (med inskickad första rapportering 2026) gäller det för företag med fler än 250 anställda, osv. Detta kommer alltså bli aktuellt för alla inom sinom tid.

231128: Compete-nce: FKGs Vägvisare

Vägvisaren presenteras varje år på Elmia Subcontractor, men också i Dagens Industri. Detta tillfälle är dock ett exklusivt för FKGs medlemmar, där FKGs VD Peter Bryntesson presenterar resultatet och kopplar det till andra spaningar som är aktuella just nu – hur bör vi tänka kring det framåt? Ett värdefullt tillfälle att få mer kött på benen om svensk underleverantörsindustri, och hur vi kan orientera oss framåt.

231018: Compete-nce: SKF om nya affärsmodeller

SKF är ett stort bolag med många olika segment att värna om. En av dem är eftermarknad, ett segment som med nutidens klimatutmaningar kräver förändring. För att behålla och vinna marknadsandelar behövs därför nya affärsmodeller, som startar i att tänka utanför boxen. Men hur gör man det?

230926: Compete-nce: Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Detta är ett digitalt webinar om hållbarhet och cirkularitet i syfte att ge en bred överblick över hur hållbarhetsarbete de kommande åren kommer påverka svensk tillverkningsindustri.

230530: Compete-nce: Catena-X

Detta är ett tillfälle som FKG arrangerar tillsammans med Odette och Michael Bogren, för att på en grundläggande nivå förstå mer av vad som händer i Europa avseende de stora initiativen Gaia-X och fordonsindustrins Catena-X som nu rullas ut.

230417: Compete-nce: Hur ser förhandlingsläget ut för dig som leverantör?

I början av mars anordnade FKG i samarbete med Wåhlin och advokat Fredrika Hörlin ett seminarium på temat avtalsrätt och oförmånliga villkor. Fokus låg då på Volvo AB vilket var mycket uppskattat, men man efterfrågade en uppföljning för Volvo Cars. Denna gång kommer vi alltså titta särskilt på Volvo Cars allmänna inköpsvillkor och möjligheten till omförhandling av oförmånliga villkor. 

230302: Compete-nce: Hur ser förhandlingsläget ut för dig som leverantör?

Pandemi, krig, energikris, halvledarbrist mm. Är det nu äntligen som de sk. force majeure-klausulerna ska kommatill användning? Många är de leverantörer som inser att de inte kommer kunna fullfölja ingångna och bindande leveransavtal utan att äventyra hela bolaget. Hur länge är man bunden av ingångna avtal och hur gör man för att komma ur ett oförmånligt avtal?

230206: Compete-nce: Inflation Reduction Act (IRA)

Här i Sverige börjar vi redan få signaler att IRA kommer att påverka företagen och FKG tillsammans med Business Sweden vill därför bjuda in till ett informations webinar gällande IRA, vad innebär det och vilka effekter för den med sig. Informationen kommer att ges av Vlad Månsson, Business Swedens landschef i USA och baserad i Chicago.

230131: Compete-nce: Fitfor55

EU ställer om sin ekonomi och industri för att skapa en grön omställning vars slutmål är klimatneutralitet senast 2050. För att uppnå det har EU-kommissionen lagt fram en samling förslag som syftar till att se över och uppdatera EU-lagstiftningen och införa nya initiativ för att möjliggöra målet om en minskning av växthusgasen med 55% till 2030. Paketet kallas Fitfor55.

221214: Compete-nce: Volvo Cars – Nulägesbild och framtidsstrategi

Var med och lyssna till när Volvo Cars Mattias Johansson ger FKGs medlemmar en inblick i Volvos strategi framåt, generellt men med ett extra fokus på hållbarhet.

221123: Compete-nce: Vägvisaren 2.0 + trendspaning

FKGs årliga undersökning Vägvisaren är nu sammanställd och vi vill ge våra medlemmar en exklusiv presentation som inte ges till någon annan – nämligen en snabb presentation av läget i branschen kopplat till värdefulla tips och insikter om industrin.

220930: Compete-nce: FKGs Råmaterialgrupp

Det är med stort nöje vi kan meddela att FKG har etablerat dess första intressegrupp, FKG’s råmaterialgrupp by Triathlon/ISEA.

220308: Compete-nce: We want you to panic!

Just nu händer det så otroligt mycket på alla håll och kanter, både i industrin och i världen. För att kunna hålla sig fortsatt konkurrenskraftig är det viktigt att verkligen hänga med, att agera idag istället för imorgon. Med denna paneldebatt vill FKG ge dig en god grund med information om framtiden att stå på, från olika perspektiv. We want you to panic!

211209: AGES Industri om svensk industris fördel

Har du svårt att komma igång med ditt arbete kring hållbarhet, eller har du kommit en bit och vet inte riktigt i vilken riktning du ska fortsätta? FKG jobbar för att hållbarhet ska bli svenska leverantörers USP, med målet att den totala CO2-belastningen per levererad produkt ska redovisas, för att detta ska kunna bli synligt för både kund och slutkund.

210701: Sveriges Åkeriföretag – Hur tänker kundernas kunder?

Transportindustrin står inför stora förändringar och det pratas om allt från elektrifiering till vätgas. Men hur används lastbilarna egentligen på marknaden? Leverantörsindustrin står för 75 % av ett fordon men hur stor är kunskapen om hur artiklarna faktiskt används?

210525: Hållbar produktion som affärsmöjlighet

Hållbarhet är onekligen ordet för dagen. Mycket talar också för att det framåt i tiden kommer bli än mer viktigare att ta frågorna runt hållbarhet på fullt allvar. Det finns två perspektiv man kan välja angående dessa frågor, där ett är hur man måste anpassa sig till de lagar och krav som otvetydigt kommer att skärpas angående hållbarhet. Men mer spännande är ju vad man som företag kan göra för att skapa nya affärsmöjligheter med hållbarhet som argument och konkurrensfördel.

210428: Hållbarhet & växthusgaser med Greengoat hållbarhetsbyrå

Hållbarhetsfrågan har hamnat i blickfånget de senaste åren och kraven på företagen ökar, samtidigt som konsumenter, kunder, ägare och investerare blir allt mer medvetna. Vad betyder det för mitt företag att kunderna börjar ställa krav på växthusgasberäkningar och hållbarhetsrapportering? Vilka möjligheter finns det att stärka varumärket, hitta nya kunder och säkra en hållbar leveranskedja? 

210421: Hållbarhet Uppstart

På senaste har vi förstått att större och större krav ställs av OEMerna på oss leverantörer när det kommer till hållbarhet. Efter att ha pratat med några av våra medlemmar så förstår vi att området hållbarhet känns stort och svårt att riktigt greppa. FKG kommer därför från och med nu börja ett omfattande hållbarhetsarbete.

210406: Framtidsspaning med Peter Bryntesson

Att vara ständigt uppdaterad på dagsläget och framtiden är viktigt, och för många SMEer ganska svårt. En av FKGs viktigare arbetsuppgifter är att agera omvärldsbevakare till våra medlemmar. Peter Bryntesson har decennier av erfarenhet i industrin och slukar alla rapporter som kommer till oss, samtidigt som han har kontinuerliga kontakter med alla delar av kedjan i branschen. Detta gör att vi säkert kan säga att han har väldigt bra koll.

210325: Swedish Electromobility Center om elektromobilitet

Swedish electromobility centre är det nationella centret för forskning och utveckling av systemen för el- och hybridfordon samt laddinfrastruktur. Detta är en arena där Sveriges industri, universitet och myndigheter samverkar och samarbetar för att skapa ny teknik, insikter och kompetens för framtidens hållbara transporter.

210224: How to become the one who copes best with the crisis

With the help from our friends at Roland Berger – Benny Guttman and Felix Mogge, we’ll get an overview of how to cope with crises like this pandemic. Based on recent reports and analyzes made by Roland Berger, and lessons learned from the 08/09 crisis.

210211: FKG Medlemsmingel med IHS Tom De Vleesschauwer

Efter snart 10 månader utan events med möjlighet till spontanmingel anordnar FKG nu ett medlemsmingel för just detta syfte! Då pandemin fortfarande är ett faktum kommer det vara digitalt men med ett upplägg som möjliggör intressanta diskussioner med dina branschkollegor. Minglet kommer inledas med en framtidsspaning från IHS Tom De Vleesschauwer.

210121: Kommerskollegium & SMMT om Brexits innebörd för svenska leverantörer

Den generella uppfattningen verkar vara att Brexit blev ganska smidig, och att det nya avtalet mellan EU och UK inte innebär så stora skillnader. Hur vida detta är sant eller ej kommer vi tillsammans med Kommerskollegium och SMMT gå igenom torsdag den 21 januari. De kommer ta upp viktiga punkter som man inte får missa gällande de nya reglerna, men också föra en diskussion om hur denna smidiga Brexit kan få för framtida konsekvenser för EU.

201209: Stena Recycling – Cirkulär Ekonomi

Hållbarhet som affärsidé, ett måste för framtiden. I detta webbinarium delar Stena Recycling med sig av sina viktigaste kunskaper inom området, för att sedan när pandemin inte längre är ett faktum, kunna återkomma och ge er möjligheten att besöka deras verksamhet.

201126: Trendspaning med Deloitte

Med hjälp av Martin Larsson på Deloitte och hans samarbetspartner Reza Malekzadgan på AM2 erbjuder FKG detta tillfälle att kika in i spåkulan – Vad kommer hända framöver? Fokus corona och djupdykning i AD/ADAS.

201105/201117: FKGs Omställningsdagar

Omställningsdagarna tar ett helhetsgrepp om företagets väg framåt genom att utgå ifrån två olika avdelningar i er verksamhet. Med tydlig information och skarpa diskussioner vill vi bidra med ett betydande inspel och stöd till era färdplaner för omställning.

200908: Vilka artiklar finns i framtidens elektrifierade fordon?

Ett stort antal nya artiklar, det har Afry och Semcon kommit fram till att OEMerna kommer vilja ha i framtiden. Elbils-komponenterna öppnar för stora möjligheter för dig som leverantör – både för att utveckla dina befintliga artiklar och för att testa något helt nytt. För att ge dig en inblick i detta kommer så håller FKG tillsammans med Afry och Semcon ett webinarium där resultatet av projektet Nya artiklar presenteras. Rapporterna hittas HÄR (inloggning krävs).

200617: Uppstart med Peter Bryntesson

FKGs Peter Bryntesson ger en grundläggande bild av vad som händer just nu, vart vi är på väg, varför vi MÅSTE ställa om, hur vi ska tänka, vad FKG gör mm. Mer information om programmet Compete-nce och hur vi tänker kring detta utlovas.

Bakgrund Compete-nce

Industrin står inför en stor förändring med omställningen, det vet alla om. Svårare att veta är när och hur. Denna typ av ovisshet leder lätt till att man blir lite nonchalant och tänker att man fortsätter på det spåret man kan, det har ju fungerat genom alla år hittills och förändringar har kunnat hanterats tidigare.

FKG får till sig väldigt många framtidsspaningar, analyser och rapporter från de sofistikerade bolagen, samtidigt som vi medverkar i olika projekt och program som handlar om och visar väldigt mycket på framtiden. Med all denna sammantagna information att stå på så kan vi med säkerhet säga att inför denna förändring måste du handla långt innan det smäller. Omställningen kommer, och om du inte är förberedd och har börjat ställa om innan, så är risken stor att du inte klarar dig.

“Det verkar även som att Coronakrisen kommer skynda på omställningen till elektrifiering ganska markant, efterfrågan på elektriska bilar har aldrig tidigare varit så hög som den är just nu”, säger Gabriella Virdarson, kommunikatör på FKG.

Du vet att omställningen kommer, du vet kanske även vad den innebär, men du tänker att du inte behöver börja oroa dig riktigt än. Du har dina kommande 5 år planerade och det känns tryggt. Men vad gör du när dessa 5 år har gått och du märker att du ligger 5 år efter alla andra? Dina kunde väljer andra före dig eftersom de kan erbjuda en mer konkurrenskraftig produkt, med fler egenskaper så som exempelvis datainsamling eller ett mer cirkulärt tänk. Just det, det blir svårt. Det är detta som är anledningen till att vi på FKG tjatar så mycket om att ställa om. Och för att på ett konkret sätt kunna hjälpa dig från början, med att ha 100% koll på vad detta innebär – till att du om 5 år kommer vara fortsatt konkurrenskraftig på marknaden, så har vi nu satt ihop ett program.

FKG arbetar tillsammans med många andra aktörer både på regional och nationell nivå, vilket gör att beroende på var i Sverige man är belägen, så finns det olika andra aktörer som kan ge ett nyttigt inspel på den här resan. Men oavsett var du befinner dig i landet (eller utanför) så är du varmt välkommen att vara med på allt det vi arrangerar, och be om all den hjälp du behöver. Vi rekommenderar så klart att det är bäst att vara med på allt, för att få helhetsbilden – men det är inget krav.

Vi har satt ihop ett program som innehåller det vi tycker att ni behöver veta, från att er medvetandegrad ska bli 100%, till konkret hjälp med hur man praktiskt implementerar det teoretiska. Uppstarten kommer vara ett webbinarium med FKG:s Peter Bryntesson, där han tar dig igenom var vi befinner oss nu, varför läget kommer förändras, vad det kommer förändras till och vad som kommer krävas på det stora hela av er som vill genomgå en förändring. Han kommer även berätta lite om vilka andra typer av stödprogram man kan vara med i. Andra punkter på schemat är vilka nya artiklar som kommer finnas i framtidens elektriska fordon, nya affärsmodeller, cirkulär ekonomi mm mm.

Även om du själv känner att detta inte är nått för dig, lyssna med i alla fall på det första tillfället – kanske får du en uppenbarelse du inte har haft innan. Alla kommer påverkas av omställningen på ett eller annat sätt, och enligt en undersökning som vi har gjort är 2/3 av alla leverantörer inte ens i närheten till förberedda.