FKG & Hållbarhet

FKG & Hållbarhet

På FKG anser vi att hållbarhet, i alla dess former, är det mest väsentliga fokusområdet när man bedriver verksamhet. För oss innebär hållbarhet att nuvarande generation lämnar samhället i bättre skick än vad de fann det i, vilket vi tänker görs genom att tänka miljömässigt, att tänka socialt och att tänka ekonomiskt hållbart. 

Hos oss genomsyrar hållbarhet, i alla dess former, våra primära mål och således det dagliga arbetet. Som branschorganisation med ca 300 medlemmar har vi en stor påverkansmöjlighet, men också ett väldigt stort ansvar, att lämna Sverige och dess leverantörsindustri, i ett bättre skick än vad vi fann det i. Vårt arbete gonomsyras av att öka medvetenheten hos våra medlemmar, men också hos myndigheter och politiker. Vi trycker mycket på hur viktigt det är att jobba hållbart miljömässigt och socialt, för en mer hållbar affär, men vi fokuserar också vårt arbete på mer konkreta initiativ för en bättre framtid. Se menyn till vänster för exempel.

Hur vi arbetar externt med hållbarhet

Ett par konkreta exempel på hur FKG arbetar Externt med hållbarhet:

Projekt: Konkurrenskraftig hållbarhet för SMEs

FKG såg redan 2021 tydliga tecken på skärpta krav avseende redovisning av artiklars klimatpåverkan och initierade därför ett projekt som nu resulterat i en enkel och kostnadseffektiv metod för framtagning av ett Klimatdatablad – ett dokument som beskriver en artikels klimat­påverkan i CO2 eq från vagga till grind. En möjlighet för svenska SME leverantörer att öka sin konkurrenskraft, samtidigt som denna typ av arbete främjar ett miljömässigt hållbarhetstänk.

FKGs Hållbarhetsgrupp

När mycket nytt händer samtidigt kan det som ett SME-bolag ibland vara svårt att hänga med. FKG har därför skapat en grupp där experter informerar om det senaste och där medlemmarna får möjlighet att ställa frågor och diskutera. En uppskattad plattform som bygger på samverkan.

Fokusområde: Värdeskapande

Glöm megatrenderna. För en hållbar framtid kan vi inte fokusera på volym och pris, planeten klarar inte av att vi producerar 90 miljoner nya fordon varje år. Så hur tjänar man mer pengar utan att öka sina volymer? Man skapar mer värde i sina befintliga produkter, och kan på så vis öka sin omsättning. Mer värde kan t.ex. vara fler funktioner, data eller cirkulära lösningar. FKG har satt ihop en grupp som diskuterar just denna fråga, och hur man konkret skapar mer värde i sin affär. Ett resultat som vi delar med oss av.

Compete-nce

FKGs seminarieserie Compete-nce är en timmes digitala seminarier för medlemmar på aktuella teman som man behöver ha koll på för att behålla sin konkurrenskraft framåt. Dessa anordnas minst en gång i månaden och berör alltid något av de tre hållbarhets områdena.

Konferenser

FKGs större konferenser, SLD i oktober och Automotive Strategy Seminar i April, är två mötesplatser där fokuset alltid ligger på hållbarhet. En annan viktig aspekt är könsfördelningen på scen, där målet alltid är 50/50.

Kvinnan i Leverantörsindustrin

FKGs kvinnliga nätverk, som startade 2015 för att skapa en mötesplats för kvinnor inom leverantörsindustrin, en industri som består av ca 25% kvinnor. Vi hoppas med detta kunna förbättra jämställdheten och integrationen. Ett av målen är att få fler kvinnor intresserade av fordonsindustrin, få yngre tjejer att intressera sig för branschen och synliggöra kvinnor i ledande positioner. Nätverket har idag över 200 medlemmar och intresset är stort.

Clepa

FKG sitter med i styrelsen för Clepa, som är den Europeiska branschorganisationen för leverantörer till fordonsindustrin. Som styrelsemedlem i Clepa har vi möjlighet till påverkan även på europeisk nivå. FKG och Clepa står bakom “Fit for 55”, som är är en samling lagstiftningsförslag som EU lanserat för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. För att uppnå detta så fokuserar vi på samarbete och tekniköppenhet.

Hur vi arbetar internt med hållbarhet

Ett par exempel på hur FKG arbetar konkret Internt med hållbarhet:

-Vi kör en begagnad elbil. När vi på FKG åker ut och besöker våra medlemmar så använder vi vår poolbil, en Polestar2. Denna bil köpte vi in begagnad för att undvika ett nytt klimatavtryck, samt valde el för att det är en ren energikälla. Vi har tillgång till grön el i Sverige vilket vi på FKG vill ta vara på.

-All energi vi gör av med på kansliet kommer från fossilfria källor. En självklarhet för oss.

-Vi undviker att ta flyget. Om vi ska någonstans dit man kan ta elbil eller tåg så väljer vi det alltid före flyget. Vi vill välja det mest miljösmarta sättet att färdas på.

-Vår styrelse består av 50% kvinnor och 50% män. Jämställdhet är en väldigt viktig aspekt av den sociala hållbarheten, och balans är viktigt för den ekonomiska. Forskning visar att företag med en mer jämställd styrelse har högre vinst och ökad omsättning.

Jämställdhet

Jämställdhet – en nyckel för att nå ett hållbart transportsystem och för att ställa om fordonsindustrin.

Det var rubriken på den presentation som FKG drog för Tomas Eneroth måndagen 30/5. Tillsammans med Fordonsdalen, Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen och Nätverket jämställdhet i transportsektorn hade Kvinnan i Leverantörsindustrin ett 45 minuters möte på Regeringskansliet med syftet att belysa jämställdhetsfrågan i vår industri.

Jämställdhet är en väldigt viktig hållbarhetsaspekt på flera plan. Dels ekonomiskt – det finns en hel del studier som menar att bolag med jämställda styrelser presterar bättre och är mer lönsamma. Kan detta bero på att män och kvinnor generellt sett har olika egenskaper som kan komplettera varandra väldigt bra och generera bättre resultat? Det självklara svaret kan ju bara vara JA.

Klimat på arbetsplatsen, bredare lösningsspektrum, annorlunda typer av input… the list goes on and on. Förhoppningsvis tycker ni som läser detta att jag predikar för de omvända, men faktum är fortfarande att vår industri fullkomligt domineras av män, och att mäns löner är högre än kvinnors. Det ligger på oss alla att förändra detta, att göra vår industri attraktiv för Alla. Och jämställdhet handlar ju inte bara om en jämn fördelning mellan kvinnor och män, all typ av mångfald gör ett företag rikare.

Vi föreslog ett par olika insatser där vi vill ha hjälp från regeringen för att kunna arbeta mer ”hands on” och sätta upp konkreta mål som hela industrin (och hela Sverige) kan jobba för, med uppföljning. Området jämställdhet har kommit lite i skymundan på senaste och det är dags att det prioriteras igen. Tänk bara hur mycket mer kompetens vi hade kunnat få tillgång till i vår industri om fler vill jobba här?! Viktigt att tänka på är också att den omställning vi befinner oss i innebär många utmaningar på samhällsnivå. Eftersom vårt samhälle består av en härlig blandning människor kommer dessa utmaningar lösas bäst om alla dessa grupper representeras i arbetsteamen.

Den här industrin är helt galet häftig – inspirerande engagemang, otroligt driv, oändligt med möjligheter och framför allt fantastiska människor som jobbar här! En bild som alla ska bli varse. Och det finns redan nu många idéer från er på hur ni kan attrahera fler kvinnor till företaget – kolla in denna sammanställning som FKG gjorde tillsammans med SINF efter diskussion med det kvinnliga nätverket.