Nyheter från FKG

 • 16 november, 2020
 • Fordonsindustrin vs En andra våg av Covid

 • När FKG i slutet av oktober tog tempen på industrin genom den årliga enkätundersökningen Vägvisaren vittnade Sveriges leverantörer om att läget just nu var väldigt bra. På vissa håll till och med rekordhöga ordersiffror, men med en stor oro inför framtiden. Pandemins rådande andra våg kan även den komma med stora konsekvenser för vår industri, förra gången var det Kina, denna gång kan det bli Europa som sätter käppar i hjulen. 

  FKG har varnat för att det kan komma att bli en svår situation för industrin även med denna andra våg av Covid-19, trots att leverantörerna just nu menar att det går bra. “Svårigheterna ligger så klart i att man omöjligt kan veta vad som väntas framöver” säger Fredrik Sidahl, VD på FKG. “Det finns exempel på leverantörer som just nu har sitt största orderinflöde någonsin, och som egentligen skulle behöva nyanställa – men som helt enkelt inte vågar på grund av att man inte vet om man kommer behöva stänga ner igen”.

  I den senaste snabbenkätundersökningen från FKG (daterad 13 november 2020) så får vi en inblick i hur det dagsfärska läget ser ut, och det är minst sagt osäkert. 27% av leverantörsföretagen svarar att de har personal permitterad just nu. På frågan om man kommer söka permitteringsstöd även för nästa år så svarar 17% att de definitivt kommer göra det och 36% kommer göra det om orderingången minskar.  En dryg fjärdedel vet inte i dagsläget. På frågan om man kommer passa på att utbilda sin personal om vi nu går in i ännu en sämre period så svarar nästan hälften att man inte kan svara på det. FKG jobbar hårt för att få företag att förstå möjligheten med att passa på att utbilda sin personal under permitteringen. Samtidigt som vi kämpar mot en pandemi så står vi också mitt i den största teknikomställning vår industri någonsin har sett. Bara en tredjedel säger att de kommer definitivt kommer utbilda sin personal under permitteringen, en siffra som behöver bli högre då ALLA på ett eller annat sätt påverkas av omställningen.

  Framåt januari-februari bedömer 65% av leverantörerna att orderläget kommer vara som nu och 17% att det kommer bli bättre. Bara 18% planerar för en sämre orderingång. “Det är alltid bra att vara optimistisk men det är väldigt viktigt att man är medveten om att det kan bli illa igen, och det tror jag att alla vid detta laget är” säger Sidahl.

  I och med den första vågen fick vi bevittna hur känslig leverantörskedjan är – om en liten länk bryts någonstans så faller hela kedjan. Denna gång ser det inte ut som att det är Kina som blir den felande länken, det ser ut att bli Europa. Fredrik Sidahl fortsätter: “Ett stort problem är de restriktioner om karantänsregler som råder i Europa. Om en bekräftas covid-positiv så måste alla som denne har haft fysisk kontakt med sättas i karantän, vilket blir förödande för fabrikerna.”. Sidahl menar att det för tillfället är värst i Frankrike och Belgien, men att detta snabbt kan ändras och bli värre i andra länder. “Just nu är den enda snabba lösningen ett vaccin. Men en långsiktig lösning tror jag är att helt enkelt korta ner leverantörskedjorna och skapa 3 autonoma hubbar som är självförsörjande på komponenter. En i Europa, en i Asien och en i Amerika. Detta skulle inte bara underlätta problem med potentiella framtida virus utan även gällande handelskrig och tullar”.

  Se hela sammanställningen av den senaste enkäten HÄR.