Nyheter från FKG

 • 15 september, 2021
 • Zemission söker partner inom fordonsindustrin

 • Zemission är nya medlemmar i FKG och har tagit fram en teknik som ger en effektiv förbränning med noll utsläpp samt applikationer för både teknisk värme och komfortvärme.

  – Tekniken är färdig och vi ser stora möjligheter när det gäller optimering av el- och hybridfordon. Därför söker vi nu en tillverkare som klarar stora volymer och kan sälja in vår produkt, säger Claes Randholm, styrelseordförande.

  Zemisson ligger i Lund och startade sin verksamhet för tio år sedan. Företaget har en teknikplattform för katalytisk förbränning av gasformiga och flytande bränslen vilket ger en mycket effektiv och bränsleoberoende förbränningsprocess utan skadliga utsläpp.

  – Vår samlade kunskap omfattar kemi, mekanik, förbränningstekniken och mjukvara.

  Katalysatorn skapar en flamlös förbränningsprocess. Zemission har flera patent och varje applikation kräver specifik geometri och termiska egenskaper för optimerad prestanda. Mjukvaran styr produkten integrerad med kundens system.

  – Tekniken är skalbar och kan tillämpas på allt från batteriuppvärmning för el- och hybridbilar till miljövänlig värme- och elproduktion, säger Claes Randholm, som har erfarenhet från tillverkningsverksamhet inom fordonsindustrin.

  Det teknikskifte som nu sker inom fordonsindustrin öppnar upp nya möjligheter för Zemission. Förändringen går mycket fort och det uppstår teknikluckor. Förändringstrycket är stort.

  – Vi ser ett stort behov inom fordonsindustrin och med hjälp av vår högeffektiva förbränning med noll skadliga utsläpp kan vi bidra till att skapa ett optimerat elfordon.El- och hybridbilar ska klara både en bekväm uppvärmning av kupén och uppvärmning av batteriet vilket kräver stora mängder energi. Denna energi bör inte komma från batterierna. Batterierna ska användas till framdrivning.

  Zemission har en patenterad lösning med nollutsläpp som sparar batterierna vilket ger fler mil på vägen. Det är tekniskt möjligt att värma kupén i en hybrid- eller elbil med el. En quick-fix som tyvärr har betydande nackdelar. Elvärme drar mycket energi från batterierna, vilket resulterar i en avsevärd förlust av räckvidd på el. I en hybridbil måste förbränningsmotorn startas i förtid. Kommande utsläppsbestämmelser kommer att omfatta även uppvärmningen av fordonet.

  – Vår uppvärmningsteknik är naturligt fri från skadliga utsläpp och ökar väsentligt fordonets totala energieffektivitet. Katalytisk förbränning är en robust och pålitlig process. Över 50 procent av den värme som genereras är i form av strålningsvärme, vilket gör värmeöverföringen mycket effektiv och kompakt.

  Batterier är temperaturkänsliga, optimal prestanda ligger mellan 20-40 grader. Körning med kalla batterier minskar både kapaciteten och livslängden drastiskt. Termisk kontroll är avgörande under kalla förhållanden för att säkerställa både prestanda och maximal livslängd för hela batteripaketet.

  – Vi ingår också i ett EU-finansierat projekt ”ALBATROSS”, där 21 olika företag från tio olika länder ingår. Projektet syftar till att utveckla snabbladdning, kostnadseffektiva, effektiva och pålitliga batterisystem med nästa generations värmehanteringsteknik som ska ge den elektriska och hybridelektriska fordonsmarknaden innovativa lösningar.

  Som nya medlemmar i FKG hoppas Zemission kunna utöka kontaktnätet inom fordonsindustrin och hitta rätt partner för produktion och införsäljning.

  – Vi har tekniken och OEM:erna i Europa står och väntar. Men det finns alltid en barriär att ta sig över när det gäller ny teknik så nu behöver vi en partner som ger oss access in i fordonsbranschen.

  För mer information, klicka här!

  Länk till Albatross.