Nyheter från FKG

 • 24 augusti, 2020
 • Webbutbildningar som stärker er konkurrenskraft!

 • FKG har tillsammans med Arbvux (Arbetsmarknad och vuxenutbildning) tagit fram webbutbildningar för att stärka svenska underleverantörers konkurrenskraft. Efter att ha skickat ut enkätundersökningar och haft djupare samtal med Er så kunde vi få förståelse för vad det är som efterfrågas mest. Baserat på detta kommer vi i höst erbjuda digitala kurser i Digitalisering, Toleranser, mätteknik och ritteknik, samt. E-CAD.

   

  Digitalisering- Framtidens industri och de nya utmaningar som väntar

  Morgondagens industri kommer att ställa helt nya krav på medarbetarna inom en rad olika områden. Inte minst när det gäller IT-kompetens och innovativ problemlösning.

  I ett antal intervjuer med ledande personer inom Volvo Cars, underleverantörer samt representanter från akademin och Veldi Kompetens kommer du att kunna ta del av intressanta spaningar kring hur industriarbete kommer att se ut om 5-10 år.

  Det ingår också en kortare tillbakablick som väver ihop historien med den nytta som industrin idag kan göra för miljö, sjukvård och hälsa. Vi belyser även vikten av det livslånga lärandet och hur viktigt det blir för medarbetaren att ständigt utvecklas för att kunna lösa framtidens utmaningar.

   

  Toleranser, mätteknik och ritteknik 

  Utbildningen tar ett helhetsgrepp om dessa områden och genomförs med hjälp av det digitala systemet ”Its learning”. Upplägget bygger på filmade avsnitt och kompletteras av instuderingsdokumentation.

  Efter respektive avsnitt får deltagaren besvara ett antal flervalsfrågor som rättar sig själv direkt Man måste ha över 80% rätta svar för att komma vidare till nästa avsnitt. Som avslutning får deltagaren frågor från samtliga avsnitt för att säkerställa att man har koll på helheten.

  Tack vare den chattfunktion som finns i ”Its learning” kan även kursdeltagarna, under arbetstid, ha kontakt med en lärare som stöttar och leder om det uppstår problem eller frågor.

  Innehåll:

  • Grunder inom mätteknik
  • Skjutmått
  • Mikrometer
  • Vårda och kalibrera mätverktygen
  • Enheter och decimaler
  • Form och lägestoleranser
  • Hur koordinat- och referenssystem är uppbyggda samt hur dessa praktiskt tillämpas.
  • ISO-toleranser och passningar
  • Toleransområde och begränsningar, måttjämkning
  • Utfallsvärdering / SPS
  • Allmänna ritningsregler och ritteknik
  • Symboler & svetsbeteckning

   

  E-CAD: Introduktion

  E-CAD verktyg kan i stor utsträckning förbättra den elektroniska designprocessen, från den enskilda komponenten till slutprodukten, där processen både kan gå fortare och där det är möjligt att simulera/verifiera delar i en elektronikkonstruktion. Här ges in introduktion till E-CAD, användningen och nytta samt hur samspela med M-CAD för mekanik i konstruktionsarbetet.

  Introduktionsutbildningen erbjuds helt online via inspelade filmer.

   

  Information om hur man anmäler sig till dessa kommer inom kort.