Nyheter från FKG

  • 13 februari, 2020
  • Volvo visar ellastbilar i Nordamerika

  • Volvokoncernen har för första gången visat sina nordamerikanska elektrifierade lastbilar i den tyngsta klassen, klass 8. I slutet av året kommer Volvo att påbörja första fasen av serieproduktion och marknadsföringsinsatser.

    I Europa startade Volvo nyligen försäljningen av el-lastbilar för stadstransporter och demonstrerade elkonceptbilar tänkta för uppdrag inom entreprenadverksamhet och regional distribution. Genom att använda befintlig kunskap om elektrifiering inom Volvokoncernen har Volvo i Nordamerika kunnat integrera dessa tekniker i den nordamerikanska VNR Electric-modellen.

    Pilotdemonstrationen var en del av Volvo Low Impact Green Heavy Transport Solutionsprojektet, ett samarbete mellan 15 offentliga och privata partners för att visa på genomförbarheten för helelektriska godstransporter i tät trafik och i stadsområden.

    – Volvo LIGHTS-projektet visar att det krävs mer än bara lastbilen för att lyckas. Det handlar om leveransen av hela ekosystemet för nollutsläpp, tunga transporter och att ta ansvar för det ekosystemet. Du kan bara uppnå detta genom att ha ett gemensamt mål, fullt integrerat samarbete mellan alla intressenter och att man enas om att vara pionjärer tillsammans, säger Peter Voorhoeve, vd för Volvo Lastvagnar Nordamerika i ett pressmeddelande.