Nyheter från FKG

 • 30 september, 2021
 • Volvo Cars startar eget aluminiumgjuteri för strategiska bildelar

 • Volvo Cars har ansökt om ändrad verksamhet vid Torslandaverken i Göteborg. I en ansökan inskickad till Mark- och miljödomstolen och kungjord 11 juni, uppger företaget att det ska etablera ett eget aluminiumgjuteri med en årlig kapacitet av upp till 55 000 ton.

  Detta tonnage är i paritet med den samlade produktionen av pressgjuten aluminium hos landets 20-tal pressgjuterier. 

  – Kunskap, kapacitet och intern rådighet över tillgången till pressgjutna detaljer för framtida fordon får allt större strategisk betydelse, inleder Conny Gustavsson, forsknings- och affärsutvecklare vid RISE och med god insyn i svensk gjuterinäring.

  – Trenden är att stora strukturdetaljer som är besvärliga att frakta tillverkas nära slutmonteringen där Tesla med sin interna ”Megacasting” fått stor uppmärksamhet, fortsätter han.

  Han säger också att olika strategiska positioneringar återfinns även inom andra områden. I takt med transformeringen mot ökad elektrifiering inom fordonssektorn investerar fordonstillverkarna inte bara i företag som framställer viktiga råmaterial, utan också i eget ägande eller samägande av exempelvis batterifabriker.

  Conny säger att han med spänning ser fram emot vad som kommer hända kring elektrifiering inom de närmsta 2–5 åren.

  – Vi pratar om ett antal disruptiva utvecklingssteg inom gjuteritekniken som förmodligen blir helt nödvändiga för att framställa de komponenter som kommer efterfrågas. Satsningar av den typ Volvo Cars nu gör skyndar på branschens teknikutveckling vilket kommer stärka konkurrenskraften även hos övriga inhemska pressgjuterier, avslutar Conny Gustavsson på forsknings- och innovationspartnern RISE.