Nyheter från FKG

 • 13 september, 2023
 • Osäkert kring råvaror – men priskurvan pekar neråt

 • FKG:s egen antenn in i framtiden, Råmaterialgruppen, har träffats igen. På agendan: den senaste upplagan av rapporten Raw Material Watch, som den här gången visar ett Västeuropa som rullar lite på fälgarna.

  Rapporten, som innehåller statistik, analyser och prognoser, tas sedan 2012 fram fyra gånger om året av ISEA (Industry Senior Advisors) och konsultföretaget Triathlon.
  Den här gången pekar rapporten på en Euro som sjunker mot dollarn och en svensk krona som sjunker mot både euro och dollar. BNP i Sverige har enligt rapporten en sjunkande kurva, men väntas vända uppåt nästa år. Inköpschefsindex i landet är också svagt och befinner sig på värden som indikerar stagnation. Dessutom har arbetslösheten i Sverige skjutit upp till nio procent.
  – Vi kör även en ”bordet runt”-runda med direktrapporter från våra medlemmar. Det ger en bild av läget ur deras horisont, säger Claes-Erik Norén, samtalsledare på mötena.

  Ökade kostnader för arbetskraft
  Enligt Norén indikerar den nulägesbild som förmedlades av deltagarna att råmaterialpriserna är på väg neråt, och att de troligtvis kommer att plana ut 2024.

  Men det är fortfarande brist på vissa elektronikkomponenter med långa ledtider.
  – Och kostnaden för arbetskraft liksom inflationen beräknas fortsätta att öka. Fokuset ökar också när det gäller hållbarhet och CO2-uppföljning, säger Claes-Erik Norén.

  Även riskmanagement är starkare i fokus än tidigare, särskilt cyberrisker.
  – Det är också tydligt att läget sammantaget är fortsatt ansträngt på grund av kriget i Ukraina, plus att vi fortfarande lever med sviterna efter pandemin, säger Claes-Erik Norén.
  Till mötet var Flemming Jensen, råmaterialexpert på Volvo Cars, och H2Green Steels hållbarhetschef Lars Lundström inbjudna som talare. Flemming Jensens föredrag bekräftade bilden av ett makroekonomiskt landskap där både  Europa och Kina har konjunkturproblem, medan USA har uppvisat en oväntad styrka de två första kvartalen och väntas ha fortsatt in i kvartal tre.
  – Ett mycket intressant analys, en av höjdpunkterna under mötet. Även Lars Lundströms dragning var mycket bra och vi är många som väntar med spänning på att deras vision om det fossilfria stålet skall bli verklighet, säger Claes-Erik Norén.

  Vanligtvis ses gruppen via Teams, men den här blev det ett sammanträde med möjlighet att träffas fysiskt för första gången.
  – SKF bjöd in oss till sitt nya huvudkontor, det blev ett lyckat event med 13 personer på plats och 15 som följde oss via Teams, säger Claes-Erik Norén.
  Fakta: Volatila priser
  Råvarupriserna fortsätter att vara oberäkneliga. Men överlag visar de uppgifter som Raw Material Watch listar ändå en något nedåtgående priskurva.
  • Valsat och förzinkat stål ser dock ut att vara på väg något uppåt igen, medan profiler och stång ligger mer stabilt. Men både skrot och rostfritt har haft sjunkande priser på sistone.
  • Kokspriserna har sjunkit under året, liksom priserna för termiskt kol.
  • Aluminium, zink, mässing och nickel har gått ner i pris på sista tiden.
  • Litiumpriserna sjönk kraftigt under kvartal ett, men hämtade sig sedan något för att på nytt börja sjunka tillbaka igen.
  • Kobolt ser ut att vara på väg uppåt i pris igen efter en nedgång under kvartal ett och två.
  • Även plaster och gummi har sjunkit i pris.
  • Priserna för tenn går lite mot strömmen och har huvudsakligen gått upp sedan mitten av kvartal ett.
  • Även oljan går mot strömmen med huvudsakligen ökande priser.
  • Halvledarna – med en uppåtgående trend under året – vände något nedåt i pris i juli och augusti. Både i USA och Europa görs nu stora investeringar för att starta produktion av halvledare.

  Fakta: Analyser och prognoser
  Senaste mötet för Råmaterialgruppen var den 5 maj. Deltagarna är huvudsakligen inköpschefer, operativa chefer. Under gruppens möten presenterar Simon Lundqvist, teamledare på konsultföretaget Triathlon, rapporten Raw Material Watch som Triathlon och ISEA (Industry Senior Advisors) tagit fram kvartalsvis sedan 2012 – med statistik, analyser och prognoser. Nästa möte blir den 1 december. Intresserad av att delta i gruppen? kontakta Claes-Erik Noren, claes-erik.noren@isea-sweden.com, eller Simon Lundqvist, simon.lundqvist@triathlon.se.

  Foton i kollaget: Stas Knop, Pexels och Råmaterialgruppen.