Nyheter från FKG

 • 08 juni, 2023
 • Volatil omvärld påverkar fordonsindustrin

 • Omvärldshändelser tillsammans med krav på omställning sätter tryck på den mest globala av alla högförädlande industrier, fordonsindustrin.

  Men hur ligger landet när det talas om ökad protektionism samtidigt som vi aldrig tidigare haft så många export- och importfrämjande frihandelsavtal länder emellan?
  I skuggan av den nödvändiga omställningen till ett hållbart mobilitets- och transportsystem finns det tre handelspolitiska händelser som måste beaktas:

  • USA:s Inflation reduction act, kallat IRA, som är en grön budget som ska påskynda den gröna omställningen i USA, och med villkor för dem som vill delta. Inhemsk produktion eller produktion i Nordamerika kommer att gynnas, vilket USA hoppas på ska innebära nya investeringar och med dem nya arbetstillfällen utöver en påskyndad omställning.
  • EU:s svar på denna är Net Zero Industry Act. Även denna ska på motsvarande vis som USA:s IRA gynna gröna investeringar inom den inre marknaden. Net Zero Industry Act är ett industriellt stödpaket.
  • Den tredje är de handelspolitiska spänningarna mellan USA och Kina. Dessa tillsammans med de geopolitiska spänningarna Kina-Taiwan och på den koreanska halvön som båda indirekt även omfattar Japan, kan alla komplicera omvärlden för de globala fordonstillverkarna och var de lägger sina investeringar och etableringar. Något som i sin tur påverkar leverantörskedjan.

  I denna cocktail ska även Ukraina-kriget, periodiska brister och höga priser på råmaterial, energipriser/-tillgång, halvledar- och komponentbrist, fraktpriser och -störningar, lönekrav även ”lågprisländer”, kompetensbrist, kapacitetsbrist, konjunkturnedgång och osäker efterfrågan på viktiga marknader (Kina) blandas.

  Allt detta kommer att påverka fordonsindustrin och dess leverantörsled. Samtidigt har fordonsindustrin en smått unik anpassningsförmåga, vem minns fordonskrisen 2009? Den är lika bortglömd som Lehman Brothers konkurs året innan.