Nyheter från FKG

 • 14 april, 2020
 • Villkora krislån till storföretag

 • Sveriges storföretag har hundratals miljarder kronor i skulder till småföretag. Krislån, oavsett form, bör villkoras så att minst 50 procent av det utbetalda beloppet ska gå till att betala leverantörsskulder.

  Det skriver FKG tillsammans med Innovationsföretagen, Svensk industriförening, Almega och Företagarna i ett gemensamt debattinlägg publicerat på SvD Debatt.

  Tillsammans är bransch- och arbetsorganisationerna stommen i Föreningen för effektiva affärstransaktioner i näringslivet. En förening som driver kampanjen ”Betaltider” kring en frivillig uppförandekod för sundare, hållbarare, affärsrelationer.

  – Trots att vi nu har en gemensam kod i näringslivet, så har vi inte noterat någon ändring förutom de allra minsta företagen med färre än 50 anställda. I dag lider många av våra typiska leverantörer av bristen på egen kassa samtidigt som den ”stora kunden” fortfarande håller fast vid långa betalningstider. En omställning, om så temporär, till att man betalar sina leverantörer på kortare tider hade säkerligen räddat många, förklarar FKG:s VD Fredrik Sidahl

  Vad debattörerna vill är att de storföretag som ingått krisavtal med staten också tar sitt ansvar mot sina leverantörer genom att betala dem i tid. Debattörerna vill att minst 50 procent av stödet villkoras till att betala leverantörerna.