Nyheter från FKG

 • 07 maj, 2020
 • ”Viktigare än någonsin att vara medlem i FKG”

 • Varbergsföretaget Akwel Sweden som tidigare varit medlem i FKG och har nu gått med igen.

  – Som underleverantör till fordonsindustrin är det jätteviktigt att vara medlem. FKG är en stark lobbyorganisation som hjälper oss och företräder branschen politiskt, något som är särskilt viktigt i dessa tider, säger Fredrik Prowse Britmer, platschef.

  Fredrik Prowse Britmer, platschef på Akwel Sweden.

  Akwel Sweden AB tillverkar i huvudsak rör och kombinationer av rörslag för distribution av vätskor och luft, företrädesvis i stål och aluminium. De stora kundsegmenten är personbilar och tunga fordon.

  – När jag tillträdde i januari upptäckte jag att vi inte var medlemmar så då såg jag till att vi gick med igen. Vi har tidigare varit medlemmar i ett antal år och jag tycker att FKG är en viktig informationskanal samtidigt som man kan vända sig till dem för att få stöd och hjälp.

  Akwel är ett företag som haft det tufft de senaste fyra-fem åren och årets situation med Coronakrisen har inte gjort saken bättre.

  – Dock ska nämnas att vi har en stark ägare med en sund inställning som stöttar oss.

  I mars permitterade Akwel samtliga 210 anställda.

  – Vi ser det samtidigt som en möjlighet till omställning för att hitta tillbaka till vår grundtanke och återfå tron på det vi gör. Vi har inte varit riktigt samstämmiga med våra nya utländska ägare och nu måste vi hitta den röda tråden i verksamheten igen.

  Det nya ledningsteamet i Varberg ser nu över hela verksamheten och företagets målbild.

  – Vi ska leverera god kvalitet och vara det naturliga valet för våra kunder. Vi har en hög teknologisk nivå och tre ben att stå på eftersom vi erbjuder både provning, utveckling och produktion. Något vi kommer att marknadsföra mer, speciellt när det gäller provning där vi kan vara till stor nytta för våra kunder.

  Akwel har under Coronakrisen också anpassat verksamheten och bland annat tillverkat 1 250 ansiktsskydd till Varbergs kommun.

  – Vi kan enkelt ställa om våra 3D-printers och eftersom Varbergs kommun stöttar oss så vill vi ge något tillbaka.

  När Volvo, som står för 60 procent av Akwels produktion, nu öppnat sina fabriker igen så hänger Akwel på.

  – Vi trodde inte att de skulle dra igång så snart igen men är glada att det gick så fort. Vi hanterar situationen efterhand och kommer att ha produktion fyra dagar i veckan men hålla stängt varje fredag framöver. När det gäller antalet anställda så kommer det att bli tufft om inte volymerna återkommer under hösten men vi har bestämt att vi tar beslut om vår bemanning först efter sommaren när vi har en tydligare bild av vad som komma skall, säger Fredrik Prowse Britmer.