Nyheter från FKG

 • 14 september, 2022
 • Vikten av närhet kommer att stärkas

 • Främmestadsverken AB är ett nytt medlemsföretag i FKG, som bearbetar och ytbehandlar gjutna och smidda artiklar med fokus på chassiartiklar mot tung fordonsindustri.

  ­– Efter allt som pandemin inneburit för branschen så ser vi nu marknadsfördelar genom att våra kunder värdesätter säkrare och närmare leverantörskedjor, säger Victor Backman, vd.

  Främmestadsverken AB är ett ungt bolag med rötter i 1950-talets mekaniska verkstad.

  – Vi startade vår verksamhet med att köpa upp konkursboet efter Componenta Främmestad i december 2019 vilket var sämsta tänkbara tidpunkt med tanke på vad som sedan hände. 2020 blev ett svårt år med Corona som mest handlade om att överleva men vi körde på och nu steppar vi upp och satsar framåt, säger Victor Backman.

  Med en yta på 14 000 kvadratmeter och en komplett produktion med maskinbearbetning, ytbehandling och montage står de sig bra bland konkurrenterna.

  – Vi erbjuder tjänster som maskinbearbetning, ytbehandlingar, pulverlack, ED-lack, montering, logistik, kvalitetskontroller och maskinbyggnation. Vi är ISO- och IATF-certifierade, samt är både en tier 1 och 2 leverantör till fordonsindustrin.

  Bland kunderna sedan uppstarten har man främst levererat till Daimler och Scania.

  – En stor vinst för Främmestad var när vi under förra vintern återigen skrev ett samarbetsavtal med Volvo-Gruppen, där serieproduktion gått igång under kalenderåret 2022. Vi har en ökande orderingång och vårt mål är att dubbla vår omsättning på tre år. Genom vår flexibla produktions- och ytbehandlingsprocess kan vi fortfarande vara lika effektiva på prototyper/lågvolyms produkter som tidigare och ställa om produktionen utan avbrott. Våra stora styrkor är vår högautomatiserade produktionsanläggning med mycket ledig kapacitet, vår erfarenhet från fordonsindustrin samt vår personal med hög kompentens. Vi är en liten men väl fungerande organisation på 50 medarbetare, vilket leder till snabba reaktioner och tydlig utveckling. Dessutom har vi ett bra logistiskt läge mitt på Västgötaslätten.

  Victor Backman tror att närheten mellan kund och leverantör kommer att stärkas i flera led i framtiden och att fler insett vikten av att korta avstånden i produktionskedjan.

  – I december 2019 fanns alltid material och komponenter 24 timmar bort med flyg från Kina och i mars 2020 var det plötsligt det 5-6 veckor på grund av en stängning av gränser som ingen trodde skulle ske. Nu ser läget bättre ut ur det perspektivet, men andra problem i leverantörskedjor skapar en svajig och en turbulent tid för branschen, säger Victor Backman.

  Han tycker att medlemskap i FKG är viktigt för att gemensamt driva frågor om fortsatt stöd för fordonsbranschen.

  – Vi kan inte riskera att industrin stannar igen och genom FKG kan vi tillsammans med andra branschkollegor få ett starkare genomslag. Priser måste upp, på grund av extremt stigande omkostnader för energi och material, samtidigt som inflationstakten i samhället uppenbarligen påvisar att det är konsumenten tillika privatpersonen som måste svälja prisökningarna – inte underleverantörerna.