Nyheter från FKG

 • 07 december, 2022
 • ”Vi vill kunna föra en närmare dialog med företagen inom FKG”

 • Det har varit några tuffa år för leverantörsindustrin. Ytbehandlingsbranschen är inget undantag.
  – Vi har inte sett någon minskning av omsättningen, men stora kostnadsökningar säger Sven-Erik Neergaard-Möller, ordförande i Svensk Ytbehandlings Förening (SYF), nya som medlemmar i FKG.

  Två P har fått de tillverkande industrierna att skaka lite på sistone. Först var det pandemin, sedan Putin och Rysslands krig i Ukraina.
  När det gäller ytbehandlarna har de framförallt drabbats av höga elkostnader plus höjda priser på insatsvaror som tex kemi och metaller.
  – Hittills har det ändå varit få konkurser, men branschen står inför utmaningar om volymerna går ned, säger Sven-Erik Neergaard-Möller.
  Han säger att SYF:s medlemmar gör vad de kan för att kompensera sig mot kund. Föreningen har tagit fram ett index som stöd till dem.
  – Det kan exempelvis användas för rörliga tillägg i den extrema situation vi har på elsidan, men också när det gäller priser på metaller.
  Branschföreningen SYF grundades på 80-talet. Sven-Erik Neergaard-Möller själv kom in som administratör 2016 och blev ordförande några år senare. Han är ekonom och har en bakgrund i helt andra branscher.
  – Jag har bland annat varit affärskonsult, platschef för en chokladfabrik och vd för Taxi Borås.
  Nu är det hans jobb att företräda 55 företag inom den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrin. De flesta av dem är etablerade i Syd- och Mellansverige. Även forskningsinstitut och högskolor finns bland medlemmarna, som RISE och högskolan i Jönköping.
  En majoritet av SYF-företagen jobbar mot fordonsindustrin, men de levererar även till en rad andra branscher. Som medicinteknik, byggindustri och elektronik.
  – Även försvaret finns med bland kunderna.

  Vilka är de mest brännande frågorna för SYF:s medlemmar?
  – 
  Att få ned kostnaderna. Sedan pandemin startade har det jobbats mycket med rationaliseringar och effektiviseringar i företagen. Sen är alltid tillståndsfrågor en utmaning. Exempelvis tar miljötillstånd mycket lång tid att få. Det händer också saker på EU-nivå som blir utmanande för oss.
  Nu har ni gått med i FKG?
  – Fordonsbranschen är som sagt en stor kund till oss, och vi känner att vi på ett bättre sätt vill kunna ta del av deras utveckling.
  Därför har ni blivit medlemmar?
  – Ja, vi vill kunna föra en närmare dialog med företagen inom FKG. Det behövs för att skapa förutsättningar för en långsiktigt fungerande marknad. Dessutom har jag en allmänt positiv bild av organisationen. Det är en fin förening.

  Fakta: SYF
  Svensk Ytbehandlingsförening grundades på 80-talet och företräder 55 företag inom den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrin. Bland medlemmarna finns såväl stora som små ytbehandlare. För att bli medlem måste man kvalificera sig , allt för att säkerställa att medlemmarna är goda representanter för branschen. Majoriteten av företagen är etablerade i Syd- och Mellansverige. Sedan början av december är SYF medlemmar i FKG.

  Fakta: Sven-Erik Neergaard-Möller
  Yrke: Ekonom.
  Ålder: 63 år.
  Bor: Borås.
  Familj: Singel, två barn.
  Intressen: Körsång.
  Lyssnar på: Black Sabbath.
  Kör: Volvo V60 E-drive.