Nyheter från FKG

 • 08 april, 2020
 • ”Vi ser optimistiskt på framtiden”

 • TitanX Engine Cooling som är en global leverantör av kyllösningar för drivkraft till kommersiella fordon, både för OEM och den oberoende eftermarknaden, är ett av de företag i branschen som påverkats starkt av covid-19.

  Hur ser nuläget ut hos er?

  – Först och främst har vi infört alla rekommenderade åtgärder för att förhindra smittspridning när det gäller till exempel hygien och att arbeta med två meters avstånd. De som kan arbetar hemifrån, säger Thomas Andersson, CEO.

  TitanX har sitt huvudkontor i Mjällby samt även utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Mjällby, Linköping och i Jamestown, NY, USA. Dessutom fyra tillverkningsanläggningar i Brasilien, Kina, Polen och Mexiko.

  Vad gör ni för insatser?

  – Under de senaste veckorna har vi märkt effekterna av covid-19 extra tydligt.  Våra kunder har stängt ner och som det ser ut i nuläget så står så gott som all vår produktion stilla förutom när det gäller reservdelar för OEM som hålls igång. Vi har permitterat 90 procent i Sverige och anpassat vår bemanning i övriga världen.

  För att klara sig igenom krisen har TitanX lagt en konservativ plan för att säkerställa finansiering och kassaflöde för ett halvår framåt.

  – Vi ser det som en överlevnadsfas. Det kommer att bli tufft att ta oss igenom det här första halvåret men vårt mål är att bli bättre än vad vi var innan den här krisen. Vi har effektiviserat vårt arbetssätt, tänkt om och tänkt nytt vilket gör att vi kan komma ut starkare än vi var innan.

  Planen efter den här fasen är sedan att maximera resultatet för att komma ikapp.

  Hur ser ni på framtiden?

  – Vi har varit framgångsrika och har flera stora affärer på gång som kommer att realiseras när det här är över. Vi ser optimistiskt på framtiden och genom att hantera här och nu på ett bra sätt så kan vi preparera oss för en snabb återhämtning. Vi har förberett oss för olika scenarion, bland annat hur vi ska klara bemanningen och ligga steget före våra kunder. Jag ser också nya möjligheter som vi kan dra nytta av och ta med oss efter den här perioden. Genom nya arbetssätt på distans så kan vi till exempel utöka vårt kompetensförsörjningsområde genom att jobba tillsammans från olika platser. Färre resor innebär också ökad hållbarhet, säger Thomas Andersson.