Nyheter från FKG

 • 21 april, 2020
 • ”Vi märker att det finns en framtidstro”

 • Business Region Skaraborg är nya medlemmar i FKG och arbetar för att attrahera etableringar till Skaraborg som stärker befintliga företag och diversifierar befintliga strukturer.

  – Anledningen till att vi vill vara med i FKG är att fordonsindustrin tillhör en av våra största sektorer i regionen så det är ett sätt för oss komma närmare den branschen. Vi hoppas att det ska ge oss en större förståelse för hur marknaden och olika processer kopplat till fordonsbranschen fungerar, säger Gustaf Wikblom (bilden) på Business Region Skaraborg.

  Business Region Skaraborg är en del av den nationella organisationen Business Sweden och samarbetar tillsammans för Skaraborgs 15 kommuner och erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker etablering i någon av regionens kommuner.

  – Vi jobbar med investerings- och etableringsfrågor samt expansionsinvesteringar i vår region och det är viktigt för oss att nätverka och skapa kontakter med olika koncernbolagsföreträdare. Eftersom vi gick med i FKG i januari, strax före Corona bröt ut, så har vi ännu inte kunnat medverka på några av Fordonskomponetgruppens träffar och fysiska möten. Men det är något vi ser fram emot att kunna göra när detta har lagt sig, säger Gustaf Wikblom..

  – Vi har god kontakt med flera företag i branschen i vår region och även om Corona innebär stora utmaningar för många så finns det även de som fått mer att göra. Nu drar Volvo igång och det börjar röra på sig. Det finns även de som fått nya kundvolymer. Vi märker att det finns en framtidstro och att man börjar se ljuset i tunneln även om det så klart dröjer tills vi kan se vidden av vilken påverkan detta kommer att ha långsiktigt.

  Som organisation arbetar Business Region Skaraborg proaktivt för att marknadsföra Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden och visa vad regionen har att erbjuda.

  – Vi söker företag som kan komplettera det befintliga näringsliv som vi har idag för att öka vår konkurrenskraft gentemot vår omvärld. Vi ser långsiktigt på vårt medlemsskap i FKG och om man vänder på det så tycker vi att det är viktigt att vara med och stötta den här typen av medlemsdrivna organisationer. Det finns ett behov i branschen av att jobba mer tillsammans. Allt hänger ihop och vi är en liten del av en stor värld så om vi vill uppnå något så måste vi nätverka här i Sverige på vår arena och jobba långsiktigt mot en förändring. Det är tillsammans vi är starka, säger Gustaf Wikblom.

  Business Region Skaraborg verkar för en stark, attraktiv och innovativ region.

  Skaraborg består av femton kommuner; Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.