Nyheter från FKG

 • 09 oktober, 2019
 • ”Vi behöver utveckla våra roller”

 • Fordonsinsindustrin står inför stora utmaningar. Men Helene Niklasson, chef för Volvokoncernens nystartade utvecklingshub CampX, räds inte transformationen.

  – Det har aldrig varit mer spännande att jobba inom automotiveindustrin än nu, säger hon.

  Du ser och hör henne på SLD2019.

  Tanken med CampX, som startades i mars, är utveckling. Att hitta nya idéer, ta dem vidare och få dem att bära frukt.

  Till CampX, där bland andra Volvos ingenjörer och inköpare arbetar tätt tillsammans, bjuds utvalda företag, till exempel startups och andra innovatörer in till samarbete. Tanken är att genom ett närmare samarbete, både inom företaget och med externa parter, går det lättare och snabbare att utveckla en idé som ännu är i sin linda. Enligt Helene Niklasson är det inte främst en möjlig finansiering som är uppsidan för de innovatörer som väljer att delta.

  – Nej, medel för att komma igång kan de nog få tag i på andra sätt. Men hos oss får de även tillgång till vår kunskap och våra testanläggningar, det är en stor fördel.

  Som sagt, förutsättningarna inom automotive förändras snabbt, och om tillverkare som Volvo tycker att det är en omvälvande tid är det kanske i ännu högre grad något som en underleverantör känner av.

  Helene Niklasson menar att det gäller både för stora inköpare, som Volvo, och de underleverantörer de jobbar med att hitta nya arbetsformer. Hon efterlyser tätare samarbeten när det gäller innovationer.

  – Traditionellt har vi varit vana vid att skicka en spec, sedan har leverantören fixat det. Men vi måste nog vara mer proaktiva från båda sidor, säger hon.

  I det nya utvecklingsklimatet, med starkt digitalt fokus, blir en ny typ av underleverantörer vanligare. Som app-tillverkare och andra – människor som behärskar den nya tekniken på spjutspetsnivå, men som oftast inte vet lika mycket om fordonsindustrin i stort.

  – Jag ser en möjlighet för våra långvariga leverantörer att hitta nya nischer. De kan vår bransch och vi har stor nytta av deras kunskaper. Vi behöver deras idéer. Den saken har de en god möjlighet att kapitalisera på.

  Du deltar i paneldebatten på SLD, något speciellt budskap du vill få fram?

  – Att vi och våra leverantörer behöver utveckla våra roller framöver. Vi måste möta framtiden tillsammans.

  Några andra förväntningar på SLD?

  – Att träffa personer i branschen, prata med dem och höra hur de ser på framtiden. Det ska bli spännande.