Nyheter från FKG

 • 07 maj, 2020
 • “Verksamheten rullar på relativt obehindrat”

 • FKG fortsätter att stämma av läget hos medlemmarna med anledning av Corona. Alla påverkas mer eller mindre men några vars verksamhet rullar på relativt obehindrat är Impact Coatings som utvecklar och levererar världsledande teknologi för miljövänlig PVD-ytbeläggning. Det är ett växande affärsområde och kunderna finns främst inom fordonsindustrin. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon och elektrifiering med vätgas och bränsleceller framstår alltmer som en avgörande del av omställningen till ett fossilfritt samhälle.

  FKG lät VD Torbjörn Sandberg svara på några frågor:

  Hur är nuläget för er med anledning av Corona?

  – Det globala utbrottet av COVID-19 under första kvartalet påverkar allt och alla, även Impact Coatings. Vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, vilket påverkar hur vi interagerar med kunder, leverantörer och andra partners. Vi har strikta regler som bland annat anger att medarbetare med symtom inte får komma till kontoret, restriktioner på interna respektive externa resor och är väldigt restriktiva när det gäller externa besök. Vi uppmuntrar de anställda att arbeta hemifrån om det är möjligt. Bolagsstämman den 14 maj kommer att ske som planerat, men i en mycket begränsad form och med ett förväntat lågt deltagande för att minimera risken för smittspridning.

  Hur påverkas ni och era kunder? 

  – Som helhet bedömer vi att Impact Coatings verksamhet rullar på relativt obehindrat. Systemordrar under Q1 gör att vi har en tillfredsställande beläggning inom systemtillverkning. Vi ser heller idag inga störningar i materialflöden från våra underleverantörer. Däremot påverkas eftermarknadsförsäljning till systemkunder och beläggningsverksamheten något på grund av stängda fabriker i en del europeiska länder.

  – Försäljnings- och utvecklingsarbete med kunder fortgår men med viss försening. Ostasiatiska företag, både i Kina och vår utvecklingspartner Hyundai i Sydkorea, har öppnat upp sina verksamheter efter flera veckors nedstängning. I väntan på att reserestriktioner ska hävas fortgår samarbetet med Hyundai på distans. Många företag i Europa håller fortfarande helt stängt och försäljningsfokus läggs på dem som fortfarande är igång. Vi ser tecken nu mot slutet av april på att vissa europeiska företag sakta återupptar produktion och kommersiell aktivitet, vilket är positivt, men vi förväntar oss reserestriktioner även inom Europa ett tag framåt.

  Hur ser ni på framtiden och vad är era planer framöver?

  – Samarbetsavtalet som vi tecknade med Hyundai under 2019 är mycket viktigt. Vi får in en ny industriell storägare och strategisk partner för utvecklingen av våra lösningar för bränsleceller till elektrifiering med vätgas. Vätgasen betraktas idag som ett av huvudalternativen för att lagra förnybar energi och ett komplement till batterier för elektrifiering av fordonsflottan. Utvecklingen mot ett vätgassamhälle drivs särskilt på av regeringar och industrin i Japan, Korea och Kina, men även EU och framför allt Tyskland börjar fokusera och satsa stort. Bränslecellernas fördelar jämfört med batterier för transporter är större ju längre sträckor som ska köras och ju tyngre fordonet är. I fordonsindustrin är fokus därför på större bilar och tunga transporter. Det senaste exemplet är samarbetet som Daimler Trucks och Volvo Group som annonserades den 21 april.

  – Impact Coatings hade ett bra första kvartal 2020 och tecknade blad annat avtal om systemleverans till med Zanini Auto Group i Spanien. Ordern från Zanini är bolagets första inom ett nytt spännande område med stark förväntad tillväxt: radomer – radartransparenta emblem framför fordonsradar. Applikationen är del av trenden mot autonoma fordon, med många komponenter som kräver kostnadseffektiv teknik för metallisering av plast. Ett relaterat område är metalliserade plastantenner för fordon, IoT och 5G, där ett flertal tillverkare utvecklar nya lösningar. Radomer och antenner utgör en ny affärsmöjlighet inom segmentet metallisering på plast, ett stabilt ben och komplement till våra unika erbjudanden inom bränsleceller.