Nyheter från FKG

 • 28 april, 2020
 • Varning för fientliga företagsuppköp

 • Som alltid i utmanande situationer finns det en och annan som ser möjligheter, och det är inte alltid saker som är speciellt bra för någon annan än de själva. Nu oroar sig myndigheter på både nationell nivå och inom EU för att den enes hotande konkurs ska bli ett läge för en internationell aktör eller stat att driva igenom ett fientligt företagsuppköp.
  – Vi har de verktyg som behövs för att hantera situationen, både med lagarna inom EU och på nationell nivå, och jag vill uppmana alla medlemsstater att använda dem fullt ut, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

  Enligt larm från flera olika håll har det den senaste tiden accelererat att utländska aktörer passar på att försöka förvärva företag som har hamnat i tillfälliga trångomål.

  Det är inte något som vi bara har noterat här i Sverige. I flera andra europeiska stater har de styrande börjat dra åt och stärka upp reglementen kring hur direktinvesteringar från andra länder får gå till.

  Särskilt verkar oron rikta sig mot länder med statsskick där demokrati och offentlig insyn inte står högst upp på agendan.

  – Som alltid under kriser, när våra industrier och företag är under hård press, måste vi skydda vår säkerhet och vårt ekonomiska oberoende. EU ska fortsätta att vara en öppen marknad för utländska direktinvesteringar, men med den öppenheten är inte ovillkorlig, säger Ursula von der Leyen.

  I Sverige har frågan om skydd mot fientliga uppköp varit uppe till diskussion under flera år. Förra året startades en utredning som leds av gamle rikspolischefen Sten Heckscher. Men den ska inte vara klar förrän i november nästa år.

  ”För länge att vänta, det här har blivit en akut fråga”, menar en rad röster nu när saken har ställts på sin spets i samband med corona-krisen.

  EU-kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att både vara vaksamma och att överväga att själva gå in som ägare i företag med problem – för att hålla oönskade investerare stången.

  Här hemma har moderatledaren Ulf Kristersson tagit upp frågan i försvarsutskottet och näringsminister Mikael Damberg har uttalat sig om att regeringen ska titta på olika handlingsalternativ.

  Tills det sker något avgörande i frågan … se upp där ute!

  Bild: Var vaksam. Företag i kris är i villebråd för mindre seriösa aktörer som kan försöka sig på fientliga övertag – i corona-krisens har det kommit rapporter om att det blivit vanligare. Flera andra länder har skaffat sig lagstiftning för att stävja problemet, men Sverige anses ligga lite på efterkälken. Foto: Freestocks.org