Nyheter från FKG

 • 23 augusti, 2018
 • Värna och utveckla hightechindustrins konkurrenskraft!

 • Det är bara dagar kvar till valet. Från FKG:s sida försöker vi vidga debatten till fler frågor än nulägets stora dominanter – migration/integration och klimat/miljö.

  I ett debattinlägg publicerat i Ny Teknik vill FKG lyfta näringspolitiken på agendan inför valet.

  – Utan rätt förutsättningar kan inte det svenska näringslivet konkurrera på den globala marknaden. Med en aktiv näringslivspolitik främjas tillväxt och därmed framtida skatteintäkter för att bland annat finansiera välfärden, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl som tillsammans med ordförande Per-Ewe Wendel undertecknat inlägget.

  För att värna och utveckla konkurrenskraften i hightechsektorer som transportmedel/försvar, IT/telekom och life science/läkemedel krävs nationella strategier som driver på innovation som skapar tillväxt, menar vi från FKG:s sida. Tanken om ett ”superdepartement” bör åter komma upp på agendan för dem som ska bilda regering efter 9 september är en del av detta resonemang.

  – Trots tal om valspurt känns det som om valdebatten alltjämt är , trots att vi har många utmaningar att diskutera. En är hur vi fortsatt har ett konkurrenskraftigt näringsliv som genom ekonomisk tillväxt kan skapa sköna skattekronor för att finansiera vårt gemensamma välfärdsbygge. Utan en konkurrenskraftig industrisektor är det svårt att diskutera och ge löften kring välfärden, säger Fredrik.

  Göran Björklund, senior rådgivare Public Affairs, berättar att inlägget är en del i FKG:s samlade och långsiktiga strategiska kommunikation i syfte att ge fordons- och leverantörsindustrin rätt förutsättningar. Även han är oroad över bristen på en bredare politisk debatt

  – För tillfället saknas större idépolitiska och sakpolitiska debatter inför valet. Utan debatten har tenderat att bli mer händelsestyrd samtidigt som känslor många gånger kommer före fakta, konstaterar Göran.

  Läs inlägget och dela det gärna!