Nyheter från FKG

 • 16 augusti, 2023
 • Värdefullt deltagande i Almedalen

 • En ypperlig plats för att knyta kontakter, men hyperkonkurrens mellan alla seminarier där inte ens ”tungviktare” inom näringslivet alltid drar fullt hus.
  Så sammanfattar Gabriella Virdarson FKG:s, MRF:s och Mobility Swedens gemensamma Almedals-deltagande 2023.

  – Som mötesplats är Almedalen unikt, vi har knutit många värdefulla kontakter för vårt arbete framåt. På våra seminarier hade vi cirka tio deltagare. I sig inte många, men det blev bra och uppskattade samtal såväl på scenen som bland deltagarna, säger Gabriella.
  Huruvida det blir något officiellt deltagande från FKG:s sida i nästa års Almedalsvecka är i nuläget oklart.
  Däremot är det redan klart att FKG kommer att accelerera sitt opinionsarbete under hösten. Det innebär ökade aktiviteter gentemot media och framför allt i form av debatt.
  – Vi har redan ett par debattinlägg på gång. Vidare kommer vi att arbeta fram en FKG-agenda med prioriterade frågor och våra positioner i dem. Dessutom finns det ett antal gemensamma frågor för europeisk leverantörsindustri, CLEPA, som vi kommer att driva nationellt, berättar Gabriella.

  Fokusområden för FKG är 2023:

  • SME-företagens villkor och förutsättningar
  • Omställning till ny och hållbar teknik
  • Kompetens för klara omställningen och bygga konkurrenskraft
  • Närproducerat, hållbart producerat och robusta leverantörskedjor.