Nyheter från FKG

 • 17 februari, 2021
 • Var vaksam över eventuellt gamla deponier på fastigheten

 • Vem har ansvar för en industriell deponi? Vi har berört ämnet tidigare tillsammans med FKG-partnern Setterwalls advokatbyrå. 

  – Nu finns ytterligare ett vägledande domstolsutslag, berättar Linnea Ljung, advokat med inriktning på miljörätt hos Setterwalls i Göteborg.

  Det finns ett stort antal äldre deponier och avfallsupplag i Sverige. Det är allt från gamla kommunala soptippar, till industrideponier och olagliga dumpningsplatser, konstaterar Linnea Ljung.

  – Utgångspunkten är att den som bedrivit den aktiva deponeringen ansvarar för deponin, men i många fall kan även fastighetsägaren ha ett ansvar att vidta åtgärder för att begränsa eller avhjälpa miljö- och hälsopåverkan från deponin, förklarar hon inledningsvis.

  Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i ett nytt avgörande klargjort vilket ansvar fastighetsägare kan ha för en deponi på en tidigare ägd fastighet.

  – I avgörandet framhåller MÖD att det skulle leda för långt att generellt anse att den som tidigare ägt en fastighet med en deponi, utan att själv varit delaktig i den aktiva verksamheten, ska kunna föreläggas att utföra miljöundersökningar avseende deponin. Om deponeringen däremot orsakat en föroreningsskada, till exempel genom att läcka miljöfarliga ämnen, under den tid då fastighetsägaren ägt fastigheten kan även den tidigare fastighetsägaren få ett ansvar för föroreningen, förklarar Linnea Ljung.

  Hon påpekar hur viktigt det är att se över sin riskexponering i detta avseende om man är fastighetsägare.

  – Är du osäker, så är du välkommen att kontakta vår miljörättsgrupp om du har frågor eller behöver hjälp med anledning av detta avgörande.

  Setterwalls är partner inom affärsjuridik till FKG. Det innebär att du som FKG-medlem har möjlighet till en halvtimmes fri, inledande rådgivning hos dem.

  Bild: Se över din riskexponering om du är fastighetsägare är Linnea Ljungs tips.