Nyheter från FKG

 • 16 april, 2019
 • Vägvisaren mars 2019: Fortsatt bra fart i leverantörsindustrin

 • Det är fortsatt hög framtidstro inom den svenska leverantörsindustrin. Men tron på framtiden har avtagit något under de senaste tre åren.Detta enligt den senaste branschbarometern Vägvisaren i FKG:s regi.

  – Det är bra fart ute hos leverantörerna men orderstocken minskar hos många. Säg att framförhållningen är inte lika god som tidigare. Dock ser leverantörsindustrin fortsatta tillväxtmöjligheter utanför den svenska marknaden, vilket känns bra i och med det arbete som lagts ner på att öka den svenska leverantörsindustrins internationalisering.

  Så sammanfattar FKG:s Peter Bryntesson den första branschbarometern för i år. Han är nyligen hemkommen från en delegationsresa till Mexiko inom FKG:s Go Global-program.

  – Det finns ett stort intresse, men sedan att ta steget är något helt annat. Man vet vad man har, men vet inte vad man får, säger han och tillägger att enligt Vägvisaren upplever 80 procent av företagen att de har goda eller mycket goda möjligheter att konkurrera utomlands.

  I korthet indikerar Vägvisaren per mars 2019 följande:

  • 47 procent bedömer att deras omsättning i Sverige kommer att öka. Men det är en nedgång jämfört med föregående Vägvisare.
  • 59 procent bedömer att omsättningen kommer att öka utomlands, vilket är på samma nivå som föregående år.
  • Fortfarande avser 82 procent av företagen att öka eller bibehålla befintlig personalstyrka. Noterbart är att andelen företag som avser att nyanställa minskat betydligt.