Nyheter från FKG

 • 02 november, 2020
 • Vägvisaren 2020 – FKG tar tempen på industrin

 • Oro inför framtiden, men just nu går det bra. Det är supersummeringen av höstens Vägvisare från FKG, som baseras på 144 svar från främst FKGs medlemmar. Vägvisaren är den årliga återkommande undersökningen som FKG skickar ut för att ta tempen på industrin, och kunna jämföra med föregående år. Svaren skall ses som en indikation och är inte statistiskt säkerställda.

  År 2020 kommer gå till historien som ett speciellt år, året då världen fick skåda en stor internationell pandemi med allt vad det innebär med nedstängningar och lidande. När FKG skickade ut Vägvisaren så fanns en oro om att resultatet av enkäten skulle vittna om stor hopplöshet. Men läget visade sig inte vara riktigt så hopplöst. Leverantörerna har en oro inför framtiden – men det går bra just nu. Faktum är att framtidstron hade börjat dyka redan förra hösten (oktober 2019), då var det 75% som svarade att företagets framtidsutsikter var goda eller mycket goda, jämfört 96% hösten 2018. I detta årets enkät var det 78% som svarade att deras företags framtidsutsikter är goda eller mycket goda, vilket alltså till och med är en liten ökning med 3%.

  Vad kan detta bero på? Förmodligen skulle tappet mellan 2018 och 2019 kunna bero på det stora fallet vi såg i försäljningen på den tunga sidan hösten 2019. Även om detta tapp har återhämtat sig och efterfrågan har gått upp igen, så håller denna låga siffra i sig – framför allt pga pandemin.

  Om vi kikar på lönsamheten i år jämfört förra året så har den gått kraftigt ner, vilket beror på att saker och ting stod helt still i våras pga pandemin. Detta läge är inte unikt för Sverige, utan även våra stora leverantörer i Europa vittnar om precis samma sak. Men framtidstron är som sagt trots detta inte lika mörk. Under tiden det har stått still har man passat på att kompetensutveckla sin personal, trimma produktionsprocessen, ökat digitaliseringen på företaget samt. breddat marknaden. Man har helt enkelt passat på att göra sig mindre sårbar, vilket förmodligen är anledningen till att man inte ser så negativt på framtiden som vi först hade trott att man gör.

  En annan sak som sticker ut lite i årets resultat är att engagemang i Asien minskar stadigt. Detta beror högst troligt på handelshinder och nu även accelererat av pandemin. Man vill plocka hem sin produktion. Fredrik Sidahl, VD på FKG tror att vi i framtiden kommer se tre autonoma hubbar – en i Kina, en i Europa och en i Amerika. “Vi har fått erfara hur skör leverantörskedjan är, när handelshinder och pandemi kommer i vägen för våra leveranser. Detta tillsammans med konsumenternas växande krav på en mer hållbar produkt kommer vara starkt bidragande faktorer till att vi kommer välja att plocka hem vår produktion”. Majoriteten av de svarande menar att man tittar över möjligheterna att flytta hem sin produktion, men hur lång tid detta kommer ta är oklart.

  En annan fråga som är särskilt glädjande är den om hur man ser på omställningen till en elektrisk drivlina. Hösten 2018 var det drygt 65% som skulle få uppenbara problem om omställningen från bensin/diesel till el hade gått över en natt. Denna siffra är nu nere på ca 40%. Detta räknat på de som inte vet, de som medger att de skulle få problem och de som säger att de inte påverkas. Alla påverkas av omställningen på ett eller annat sätt, och det är väldigt viktigt att inse. Men det verkar som att FKGs arbete med att kommunicera vikten av att ställa om och tänka i nya banor har anammats. “Vi är glada över att vårt arbete för att skapa medvetenhet och hjälpa vår industri att ställa om har givit effekt. Men än är vi inte klara och vårt hårda arbete fortsätter, bland annat med att ta fram kostnadsfria utbildningar samt andra relevanta tillfällen för att hålla vår svenska underleverantörsindustri konkurrenskraftig” säger Gabriella Virdarson, ansvarig för kompetensfrågorna på FKG.

  Läs hela Vägvisaren HÄR.