Nyheter från FKG

  • 18 maj, 2020
  • Vad händer när pengarna tar slut? – Setterwalls Advokatbyrå & PWC

  • Sällan har väl en kris kommit så snabbt som den gjort med Covid19. Många företag kämpar just nu för sin överlevnad och som företagsledare gäller det att vara väl förberedd för att kunna ta snabba informerade beslut under sådana omständigheter.

    Under detta inspelade webinar får ni möjlighet att lyssna på experter från PwC och FKGs juristpartner Setterwalls som diskuterar möjliga alternativa i kristider och lämnar konkreta råd kring hur man kan agera när offentliga stödåtgärder och kortsiktig finansiering inte räcker. Samtalet kommer bl a att beröra uppgörelser med banker och andra fordringsägare, försäljning av tillgångar samt för- och nackdelar med företagsrekonstruktion.