Nyheter från FKG

 • 18 oktober, 2022
 • Vad gör du när avtal och leveransförmåga påverkas av skenande råvaru- och energipriser? Setterwalls Advokatbyrå ger råd!

 • För den som behöver råvaror eller energi för sin produktion har de senast åren varit riktigt utmanande. Situationen har för många leverantörer blivit ohållbar när kostnaderna skenat, men vilka möjligheter finns det att ändra i ett avtal och få betalt för ökade priser? Setterwalls advokatbyrå benar ut frågeställningarna i dessa komplexa frågor.

  Först kraschade försörjningskedjor under pandemin. Sedan kom kriget i Ukraina med kraftiga prishöjningar på både energi och råvaror. Har du som leverantör skrivit ett avtal om att leverera, med beräkningar utifrån en viss prisnivå, för att sedan fått se kostnaderna rusa? Då är du kanske i ett tufft läge nu. Det som skulle bli ett lönsamt projekt kanske blir till en förlustaffär när marginalerna riskerar att raderas ut.

  Granska avtalet

  Det första du ska göra är att gå igenom avtalet noggrant och tala med din kund om situationen. Ibland finns det med prisjusteringsklausuler i avtalet som redogör för när och hur man får ändra priset. Historiskt sett har det som regel handlat om kostnader för råvaror eller valuta. Energi har tidigare inte varit så vanligt, här har det gått att utgå från ganska stabila priser.

  Allmänna prishöjningar är inget force majeure

  Ökade kostnader är ett problem som just nu drabbar alla. Även dina konkurrenter är i samma läge. På längre sikt finns det heller ingen större vinst för beställarna om inte leverantörerna får realistiska förutsättningar att kunna leverera.

  Force majeure då? Nej, det är svårt att hänvisa till i en sådan här situation.  Det ska till drastiska händelser innan allmänna prishöjningar hamnar inom ramen för detta. Jordbävningar, invasioner eller andra omfattande katastrofer skulle kunna komma utgöra force majeure om det förhindrar en leverans. Men, i slutändan är det vad som står i avtalet som är avgörande. Utgångspunkten här är att det måste finnas en klausul som reglerar den inträffade händelsen. Och inte ens då är det säkert att det ger dig rätt att höja priserna.

  En engelsk klausul och ”ekonomisk force majeure”

  I engelska avtal, eller sådana som har inspirerats av dem, kan det finnas en variant av klausul om så kallat ”hardship”. ”Omöjlighet” på svenska. Alltså svårigheter som gör det omöjligt att prestera – händelser eller situationer som inte gått att förutse och som en leverantör inte bör bära ansvaret för. I vissa avtal kan ”hardship” befria från normala förpliktelser.

  Något som har varit föremål för debatt på sistone är så kallad ”ekonomisk force majeure”. I korthet innebär det att om den allmänna prisstegringen blir riktigt stor kan det eventuellt gå att justera priset, även utan en särskild klausul i avtalet. Ekonomisk force majeure finns beskriven som en svensk rättsprincip, men är till för riktigt extrema situationer. Och eftersom det händer så sällan finns det inte heller någon omfattande praxis att luta sig mot. Det blir därför en möjlighet som är öppen för argumentation och diskussion och det räcker knappast med att hänvisa till att ett åtagande går med förlust. Det ska vara situationer där verksamheten mer eller mindre är på väg att gå under av orsaker som ingen hade räknat med när avtalet gjordes.

  Alla sitter i samma båt

  Samtidigt är det ju en mycket relevant fråga även för kunderna. De vinner ju inte på om deras leverantör går i konkurs, speciellt inte när deras konkurrenter har samma utmaningar med sina produktionskostnader. Priserna kommer ju att vara höga även för andra leverantörer. Alla sitter i samma båt!

  Allt kokar ner till att det gäller att vara noggrann vid avtalsskrivning, och att vara allmänt kunnig i att göra affärer. Att enbart uppge dålig lönsamhet som anledning till prishöjning är ingen större poäng.

  Setterwalls bästa tips

  • Var noggrann när du skriver avtal. Det kan ändå bli fel därför att förutsättningarna ändras, men det är ändå en av de viktigaste säkerhetsåtgärderna du kan göra.
  • Om du kan, försök att i avtalsskrivningen ta höjd för osäkerheter som du inte är beredd att hantera.
  • När det blir problem, gå igenom dina avtal och se vad de ger dig för rättigheter
  • Vid gemensamma bekymmer i branschen, tala med din kund.

  Avslutningsvis, entreprenörskap bygger på att du gör kommersiella överväganden kring vinst och förlust. Ibland lägger du dig lågt med bedömningen att det kommer att löna sig. Ibland lägger du dig högt då du identifierat en rad risker som kan komma att påverka affärens utgång. Att vara affärsman är att ta risker och ansvaret för dessa är inte helt enkelt att lasta över på andra. Men riskerna du tar bör vara medvetna och det är därför viktigt att se till att du förstår vad avtalet innebär för dig, och att du arbetar målmedvetet med att begränsa riskerna såväl i avtalsförhandlingarna som i det dagliga arbetet.

  Vill du veta mer eller är intresserad av rådgivning?

  Välkommen att kontakta vår specialist inom området.

  Johan Hallén

  Partner, Advokat

  Setterwalls Advokatbyrå