Nyheter från FKG

 • 16 mars, 2022
 • ”Utbildningsbehovet är enormt i alla led”

 • Michael Backman, utbildningsledare på Yrkesakademin i Trollhättan.

  Yrkesakademin är nya medlemmar i FKG. De har flera utbildningar som riktar sig mot fordonsbranschen, bland annat den populära digitala utbildning “Electrical Driveline”. Målgruppen är arbetstagare som behöver höja sin kompetens när det gäller elfordon.

  YrkesAkademin är en av Sveriges största leverantörer av yrkeshögskole- och arbetsmarknadsutbildningar som utbildar inom bland annat fordonsbranschen.

  – Vi har flera stora aktörer som bland annat Volvo, Afry, Nevs, CEVT och Combitech som är med och stöttar innehållet i våra utbildningar så att de är rätt anpassade och de nyexaminerade brukar gå direkt ut i jobb. Det finns ett stort sug efter folk som kan elfordon, säger Michael Backman.

  Genom medlemskapet i FKG hoppas han kunna nå fler underleverantörer till fordonsindustrin.

  – Behovet av utbildning inom elektrifiering är enormt i alla led och eftersom utvecklingen går så snabbt så måste man vara beredd att skola om sig om man vill hänga med. Omställningen påverkar alla FKG:s medlemmar. Det gäller att inte bli fast i gammal teknik utan vill man växa och utvecklas som företag så är man tvungen att hitta nya affärsidéer och då behövs ny kompetens.

  Utbildningen “Electrical Driveline” syftar till att erbjuda en möjlighet till vidareutbildning eller ökad kompetens för ingenjörer eller andra med liknande bakgrund inom fordonsindustrin. Programmet ger kunskap om elfordon och dess komponenter.

  – Vi startade den här utbildningen för två år sedan när Myndigheten för Yrkeshögskolan såg ett stort utbildningsbehov av kortare kurser med fokus på att erbjuda befintlig personal inom fordonsbranschen en möjlighet att vidareutbilda sig inom elektrifiering och på så vis säkra sina jobb i den omställning som nu sker mot elektrifiering och digitalisering, säger Michael Backman, utbildningsledare på Yrkesakademin i Trollhättan.

  Utbildningen är 16 veckor lång och föreläsningarna hålls på engelska två gånger per vecka online som ett livewebinar. De spelas också in och laddas upp på utbildningsplattformen så att de studerande kan titta igen vid ett senare tillfälle. Tanken är att man ska kunna arbeta samtidigt som man går utbildningen men avsätta ett par dagar per vecka för utbildning.

  – Deltagarna får kunskaper inom elektrifiering, säkerhetsföreskrifter elmaskiner, batteriellagringssystem och kraftelektronik. Våra föreläsare är verksamma på olika universitet och högskolor, bland annat FER i Zagreb och Chalmers, och håller en mycket hög nivå. Det är en komplex utbildning som är anpassad att möta den allt mer krävande fordonsindustrin.

  Nästa omgång av “Electrical Driveline” startar i september och ansökningstiden öppnar den 2 maj och pågår fram till midsommar.

  – Alla sökande som är anställda hos FKG:s medlemsföretag kommer att bli antagna och har vi sedan platser kvar så kommer vi att förlänga ansökningstiden. I maj kommer också nya tilldelningsbeslut med besked om nya starter av utbildningen från 2023 och framåt.

  Sedan fem år tillbaka har Yrkesakademin även den 1-åriga utbildningen E-drive System Specialist som är en grundläggande och mer omfattande specialistutbildning inom elfordon.

  För mer information kontakta: michael.backman@ya.se

  Se mer här.