Nyheter från FKG

 • 28 augusti, 2019
 • Utan spaning, ingen aning

 • Hur är konjunkturen i den svenska fordonsindustrin? Den varierar lite beroende på vem man frågar och var den befinner sig i leverantörsledet.

  Här följer några spaningar efter förra veckans veckobrev Kort & Gott då jag fick lite att bita i. Många menar att jag var allt för optimistisk.

  De som jobbar nära OEM:s produktionslina och dagliga verksamhet har alltjämt bra med försäljning och välfyllda orderböcker, men orderstocken och därmed framförhållningen krymper.

  De som ligger långt bort från den direkta produktionslinan känner av en markant nedgång under Q2. Suzuki-Garphyttans varsel talar sitt tydliga språk, och vi har fler på gång om alla signaler stämmer.

  För teknikkonsulter krävs uppbemanning inom nya kompetensområden. Annars är det rökt.

  Motsvarande gäller för tillverkande leverantörer som måste ha produkter som efterfrågas.

  Sneglar man på ”svenska” OEM så är det blandat i deras ekonomiska rapporter, men vinstmarginalen är under press.

  Generellt och historiskt vet vi att fordonsindustrin går i sjuårscykler, vilket påminner oss om 2012 och hacket i skivan då.

  Orosmolnen är många:

  • Generellt minskad global efterfrågan på grund av konjunkturnedgång
  • Hållbarhet, miljö och klimat
  • Handelshinder i form av USA-Kina och Brexit-oro samt andra geopolitiska spänningar
  • Industriell- och kompetensmässig omställning på grund av megatrender
  • Överkonsumtion på grund av billiga pengar, låga räntor, i många länder
  • Svag svensk valuta

  En fråga som man i västvärlden måste ställa sig är hur mycket billiga krediter göder såväl personbils- som lastbilsmarknaderna? Billeasing sägs kunna bli de nya ”subprimelånen”, huslånen som stjälpte Lehman Brothers för i dagarna elva år sedan.

  Jag konstaterar, som vi tidigare har gjort i vår tidning Fordonskomponenten – det går säkert att sälja 100 miljoner nya personbilar per år, men till vilket pris …

  Motsvarande gäller förmodligen även tunga fordon, medan det bakom entreprenadmaskiner ligger andra drivkrafter och behov.

  Summa summarum: inköpsavdelningarna hos OEM lär nog ha tydliga direktiv om volymförändringar, prispress och riskfördelning (grr). Från FKG:s sida är vi för samverkan, vilket är nödvändigt för en hållbar och konkurrenskraftig framtidsstrategi.

  Var står du som leverantör till fordonsindustrin idag?
  För att få en nulägesbild över konjunktur och efterfrågan behöver vi din hjälp. Bakgrunden är att det råder internt mycket delade meningar om utvecklingen för svenska leverantörer. Några talar om en accelererande nedgång seden Q2 medan andra märker inte av någon minskande efterfrågan, utan ser snarare en ökad efterfrågan av deras produkter eller tjänster.