Nyheter från FKG

 • 27 april, 2021
 • Uppskattat och brett strategiseminarium

 • Årets Strategiseminarium, FKG:s och BIL Swedens Automotive Strategy Seminar 2021, som sändes den 15 april blev mycket uppskattat.

  Mellan de intressanta föredragen bidrog moderatorerna Jessica Alenius, BIL Sweden och Fredrik Sidahl, FKG med egna analyser och kommentarer.

  Jonas Arnberg, vd på HUI, Handelns utredningsinstitut, berättade om hur pandemin accelererar handelns strukturomvandling med koppling till bland annat e-handelns tillväxt och lågpriskedjornas enorma utbredning i relation till hållbarhet – hur viktigt det är att ta socialt ansvar för att det ska löna sig i längden. E-handeln har växt med 40 procent och detta tillsammans med fler lågpriskedjor ökar antalet transporter.

  Handeln driver mobiliteten och även fordonstillverkarna går mer och mer över till e-handel. Frågan är hur detta kommer påverka fordonsindustrin. Jonas avslutade med att trycka på att samverkan är viktig för den digitala framtiden, och att det just nu finns lysande möjligheter att hitta en bra affärspartner.

  Emily Xiangxuang Xu, senior foresight manager på Volvo Group Connected Solutions berättade om sitt besök på årets CES mässa (Consumer electronic show) och om de två stora områden Net Zero Smart Mobility och Fluid HIM. Den förstnämnda involverar autonoma fordon, noll utsläpp och affärsmodeller som är drivna AI teknologi.

  Steinar Danielsen, sustainability Lead på Volvo Cars Mobility M. Steinar gav en bakgrund till konceptet M, som är Volvos bildelningstjänst. I dag bor 88 procent av alla människor i städer och vi har en pågående klimatkris som inte klarar av den mängden bilar. Med digitaliseringen kan man lösa dessa problem och enligt Steinar så tar en av deras bilar, i tjänsten M, bort 8 andra bilar från städernas gator. Steinar tryckte på hur viktigt det är att analysera kundmönster, “Data is the new fuel of M”. Något som kommer att bli viktigt i alla led för fordonstillverkarna.

  Håkan Schildt, senior Vice President Autonomous Solutions på Scania pratade om hur viktigt det är att man arbetar med alla tre trender Uppkoppling, Elektrifiering och Autonoma fordon tillsammans. Om man gör det så får man en större påverkan på vår mobilitet.

  Tom De Vleesschauwer, senior director transport & mobility på IHS, pratade också om synkroniserat arbete, både mellan tillverkare (av både komponenter och fordon) och samhället för att framgångsrikt kunna ta oss framåt. Att hjälpas åt är nyckeln i den omställning vi befinner oss i. Mobility involves all.

  En av dem som deltog och lyssnade var Christina Hallin på SEM AB.

  Hur upplevde du seminariet som helhet?

  – Det var en bra blandning, lagom långa presentationer. Bra att ni uppmärksammade skillnaden på personbils- och lastbilsbransch, fordon är inte bara fordon.

  Vad var mest intressant?

  – Scania och HUI. Hade gärna sett mer om kommersiella fordons utveckling, prognos för olika drivmedel, ICE-el-gas och så vidare.