Nyheter från FKG

 • 04 december, 2019
 • Uppskattad IAVSD-konferens för fordonsdynamik

 • IAVSD, International Association for Vehicle System Dynamics, har arrangerat sin stora internationella konferens ”The IAVSD symposium” i Göteborg. Konferensen hålls vartannat år och arrangerades denna gången tillsammans med Chalmers.

  IAVSD skapades 1977 och är nu en av de högst ansedda sammanslutningarna i världen av akademi och ingenjörer inom fordonsdynamik. IAVSD arbetar med fordonsdynamik för transport på både väg och järnväg. De primära målen för IAVSD är att främja utvecklingen av vetenskap och forskning inom fordonsdynamik och transportlösningar, att skapa processer för att nya resultat inom teknikområdet kan kommuniceras samt att skapa personliga kontakter mellan forskare och ingenjörer.

  Konferensen arrangerades för första gången i Göteborg, och har varit mycket positivt för regionen att få detta förtroende. Konferensen hade totalt cirka 370 deltagare från 28 länder och fyra världsdelar. Nation med högsta antal deltagare var Kina med över 90 delegater, från Sverige deltog cirka 75 personer.

  Konferensen har organiserats lokalt under ledning av Matthijs Klomp med personal från framförallt Chalmers med avdelningen för Mekanik och Maritima vetenskaper, kompetenscentret CHARMEC (CHAmers Railway MECHanics), trafiksäkerhetscentret SAFER och styrkeområdet Transport. Även SVEA har bidragit i förberedelserna för konferensen. MEETX har ansvarat för sekretariatet för konferensen. Vetenskapskommittén för konferensen har letts av Fredrik Bruzelius och Jens Nielsen, båda från Chalmers. Sponsorer var Volvo Cars, Volvo Group, AstaZero, Vector, IPG Automotive, DS Simulia och MSC Software.

  Vid konferensen presenterades cirka 285 artiklar:

  • 5 ”state of the art” presentationer, 60 minuters
  • 180 presentationer, 30 minuters
  • 100 poster-presentationer

  Samtliga artiklar kommer att publiceras av Springer Verlag.

  Vid årets konferens har det varit många presentationer om självkörande och elektrifierade vägfordon, effektivare järnvägstrafik och säkrare trafik och transporter. De flesta presentationerna syftar till nya lösningar i fordonen, såväl mekaniska som reglertekniska. Kopplingar till infrastrukturen fanns också med, t.ex. spår i vägbanan och tillsatsmedel på räls.

  Studiebesök genomfördes till:

  • AstaZero
  • Körsimulatorer på VTI, Volvo Cars och Chalmers
  • Västlänken
  • Göteborgs Hamn
  • SweMaint

  Studiebesöken gav goda tillfällen att visa upp verksamheter i regionen samt att skapa kontakter. Vid studiebesöket på AstaZero var det flera stationer med demonstrationer från Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, Jost, DsenseD technology AB och Chalmers.

  Deltagarna i konferensen har framfört många positiva synpunkter för det förstklassiga arrangemanget, den höga tekniska nivån i de tekniska presentationerna samt de sociala arrangemangen som har gett mycket goda möjligheter att skapa personliga kontakter.

  Organisationskommittén och Chalmers konstaterar att det har varit en fantastisk möjlighet att få arrangera konferensen här i Göteborg som ju är Sveriges bil-mecka. Konferensen visar verkligen vad som ligger i framkant när det gäller forskning inom fordonsdynamik för både på vägtrafik och järnväg.

  Följande fyra priser delades ut:

  • Bästa vägartikel: Predicting Tyre Behaviour on Different Road Surfaces av Alexander O’Neill, Patrick Gruber, John Watts, Jan Prins
  • Bästa spårartikel: New Methodology to Estimate Costs Caused by Rail Wear and RCF Depending on the Type of Running Gear av Visakh V Krishna, Saeed Hossein-Nia & Sebastian Stichel
  • Bästa vägposter: Combined longitudinal and lateral collision avoidance with human-like motion control behavior” av Chongfeng Wei, Richard Romano, Natasha Merat, Foroogh Hajiseyedjavadi, Erwin Boer
  • Bästa spårposter: Proposal and Test Run of Wheel Slip Stabilizing Control av Shingo Makishima, Michiyasu Okubo & Masashi Takagi

  Nästa IAVSD konferens blir också i Europa och då i Sankt Petersburg, 16-21 augusti, 2021.

  DsenseD technology AB och Chalmers demonstrerade DSLD (Direction Sensitive Locking Differential) som är en svenskutvecklad semi-aktiv differentialspärr som förbättrar både gir-stabilitet och kurvtagningsförmåga.

   

  Volvo Lastvagnar, Jost och Chalmers demonstrerade automatkoppling mellan dragbil och semitrailer.