Nyheter från FKG

 • 21 april, 2020
 • Unik uppförandekod för omstart

 • För första gången har den europeiska leverantörsorganisationen CLEPA och den europeiska bilindustriföreningen ACEA enats om ett gemensamt europeiskt policydokument samt officiellt kommunicerat det.

  Detta skedde när uppförandekoden för en samordnad omstart av europeisk fordonsindustri, ”Automotive Industry Code of Business Conduct in view of Covid-19”, såg dagens ljus för några dagar sedan.

  – Det är en väldigt stor sak i automotivevärlden att parterna kunnat enas om disposition och sakligt innehåll, konstaterar FKG:s vd Fredrik Sidahl som aktivt deltagit i uppförandekodens tillkomst.

  Han berättar även att CLEPA varit pådrivande inte bara i kodens tillkomst utan även i dialogen mellan den samlade fordonsindustrin och EU-kommissionen kring ”kickstart” av automotive. Något som kan bero på att leverantörsindustrin är både större som numerär och svarar för lejonparten av en bils förädlingsvärde.

  Fredrik Sidahl påpekar hur viktigt det är att såväl OEM som leverantörer följer uppförandekodens rekommendationer.

  – Målet är gemensamt, vi vill komma igång och producera fordon igen, men utan att riskera medarbetarnas liv och hälsa, understryker han.

  Här hittar du uppförandekoden.