Nyheter från FKG

 • 21 juni, 2023
 • ”Underleverantörerna får ta smällen”

 • En tredjedel av FKG:s medlemmar hade en vinstmarginal på fem procent eller mer förra året. Det visar en enkät som FKG skickade ut vid månadsskiftet. 
  – Även om prognosen för i år ser bättre ut är det fortfarande för få, säger Peter Bryntesson, vd för FKG.

  Drygt en tiondel av FKG:s medlemmar tog chansen att svara på enkäten med fokus på lönsamhet och enligt svaren strävar underleverantörerna på med höga krav både på sig själva och från sina kunder. Och med ett starkt tryck på att hänga med i den transformation som branschen är mitt uppe i.
  – Men utmaningarna är tuffa att klara när så många har låg lönsamhet, omställning är dessutom något som kostar pengar, säger Peter Bryntesson.

  “Inget bra betyg”
  Förra året hade alltså en tredjedel av FKG:s medlemmar en vinstmarginal på fem procent eller mer. Hur ser det då ut i år?
  – Knappt hälften (49 procent) uppger i enkäten att de väntar sig en vinstmarginal på fem procent eller mer i år. Även om det tyder på att det skulle gå bättre i år är det ändå inget bra betyg.
  Undersökningen visar att viktiga investeringar som i produktionskapacitet samt inom området forskning och utveckling är det som främst får stå tillbaka när lönsamheten är låg.
  Även när det gäller hållbarhet får företagen sänka sina ambitioner när lönsamheten sviktar.
  Men hållbarhet fortsätter trots det att vara något som svenska underleverantörer är bra på internationellt sett. I enkäten har 49 procent svarat att de har investerat i att producera förnybar energi och ytterligare 23 procent planerar att göra det.
  – Det är glädjande. För hållbarhet är ett område där svensk industri har en konkurrensfördel. Dock är det viktigt att företagen kan fortsätta vara bra på det på sikt, och för det krävs det lönsamhet,  säger Peter Bryntesson.

  Svårt att få täckning hos kunderna
  Bland de saker som äter upp lönsamheten är ökade råmatrialpriser, inflation och skenande energikostnader i topp – utgifter som kan vara svåra att få täckning för hos kunderna.
  – Samtidigt rapporteras det om ökade vinstmarginaler hos OEM:erna, vilket tyder på att branschens ökade kostnader absorberas i leverantörsledet.
  Bland annat har Volvo Cars gått ut med att deras nya elsuv EX 30 kommer att ha en vinstmarginal på 15 till 20 procent.
  – Underleverantörerna får alltså ta smällen, säger Peter Bryntesson.

  Hjälp FKG att analysera läget
  Missa inte chansen att delta i FKG:s enkätundersökningar. Undersökningarna ger underlag för FKG:s analyser och bidrar till organisationens möjligheter att agera i olika frågor. Bland annat ger det underlag för att föra diskussion med branschföreträdare för att värna medlemmarnas intresse.

  Bilder i kollaget: Newsroom och Jeanette Larsson Winerö