Nyheter från FKG

 • 15 mars, 2023
 • ”Ukrainarna är en enorm potential som inte utnyttjas!”

 • Hallå där Sanna Arnfjorden Wadström, vd för arbetsgivarorganisationen SINF. Ni har skickat en fempunktslista till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
  Punkterna – mindre byråkrati, bättre språkundervisning med mera – rör saker som både skulle kunna komma åt den kompetensbrist som råder i landet, och underlätta integrationen av invandrare?

  – Ja, företagen har ett enormt behov av arbetskraft, 62 procent av underleverantörerna uppger att de har svårt att hitta kompetens. Samtidigt har vi en flyktingström till landet som vi inte tar hand om. Exempelvis har vi det senaste året tagit emot cirka 50 000 ukrainare, varav ungefär 75 procent beräknas ha högskoleutbildning. Det är en enorm potential som inte utnyttjas.

  Det blev en ganska snabb reaktion från Johan Pehrson?
  – Vi skickade brevet till honom på en måndag, och på torsdagen var vi båda med i TV4.

  Är han på bollen?
  – Ett par av punkterna lyssnade han på, om språkutbildning och att flyktingarna snabbt behöver få en e-legitimation så att de kan ta sig fram i byråkratin i Sverige, som kan vara väldigt ineffektiv. Men vi skulle även behöva få in mer än språkutbildning i SFI.

  Som vadå?
  – Det behövs även att man förmedlar mer grundläggande kunskaper om hur Sverige fungerar. Hur sköter man ärenden hos Försäkringskassan, vad förväntas under en arbetsintervju i Sverige, hur hälsar man på varandra och så vidare.

  Just när det gäller att förstå sig på de mer subtila sakerna lobbar ni bland annat för att underlätta för svenska familjer att ta in flyktingarna i sina hem?
  – Många gör redan det, bland annat jag själv. Men det skulle behövas en samordning som sköts centralt, till exempel av Migrationsverket. Någonstans där man kan anmäla sitt intresse för att bli värdfamilj. Så att det blir mer effektivt.

  Många vill, men de vet inte hur de ska göra?
  –  Ja, och det behöver inte alltid innebära att du har någon boende hos dig. Det räcker att du kan tänka dig att ägna en del av din tid åt dem. Exempelvis bjuda på middag eller gå på promenad då och då.

  En annan av era punkter handlar om att man inte ska hålla på och flytta på människor när de väl har landat på en plats?
  –  När människor kommer in i föreningar, hittar sina kyrkor och börjar lära känna svenskar … då är det viktigt att inte rycka upp dem igen.

  Ni trycker också på att flyktingbarnen snabbt måste få plats i svenska skolor, och även få hemspråksundervisning?
  – De här människorna behövs som arbetskraft i ett Sverige där det är stor kompetensbrist. Många är högutbildade, och ett flertal representerar även bristyrken här. Men innan barnen går i skolan går det inte att få ut föräldrarna i arbete.

  Men hur kommer hemspråksundervisningen in i kalkylen?
  – Eftersom det finns en oro för att barnen ska tappa sitt hemspråk är det vanligt att de både går i svensk skola, och samtidigt följer utbildningen hemma online. Det blir ett enormt dubbelarbete.

  * Fotnot: Mer info om SINF:s fem punkter finns här.

  Om SINF: Föreningen grundades 1941 och har i dag cirka 1 000 medlemmar med i snitt 28 anställda. Tillsammans omsätter medlemsföretagen 47 miljarder per år.