Nyheter från FKG

 • 18 januari, 2023
 • Tysk fordonsindustri skärper krav på socialt ansvarstagande

 • 1 januari infördes ny lagstiftning i Tyskland avseende CSR-ansvar för hela leverantörskedjan. Den nya lagstiftningen, benämnd Lieferkettegesetz, syftar till att ställa tydliga krav på företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i sin verksamhet och i leverantörsledet. 

  Utgångspunkten för den tyska lagstiftningen är EU-direktivet CSDDD, Corporate Sustainbility Due Dilligence Directive. I och med att lagen träder i kraft införs kontroller och företag som inte sköter sitt sociala hållbarhetsarbete kan få företagsbot.

  – Vi vill göra svenska leverantörer till tysk fordonsindustri uppmärksamma på att lagstiftningen kan komma att påverka även dem, säger FKG:s tysklandsbaserade medarbetare Lina Galow och fortsätter:

  – Inledningsvis gäller kraven för bolag och koncerner, med över 3000 anställda, men de kommer 2024 att sänkas ner till 1000 anställda, och omfattar även det direkta leverantörsledet, exempelvis om man har egen verksamhet i Tyskland, fortsätter hon.

  Lina berättar också att engagemanget i frågan är stort från tysk fordonsindustri.

  Bland annat har den tyska bilindustriföreningen och FKG:s systerorganisation, VDA, tillsammans med stora medlemsföretag skapat ett branschinitiativ, Responsible Supply Chain Initiative. RSCI, är en del av branschens långsiktiga hållbarhetsarbete och det ska vara en konkurrensfördel i att uppfylla kraven. Bland initiativtagarna återfinns MAN, Bosch, Audi, Schaeffler, Volkswagen, Mercedes-Benz med flera.

  – Syftet med RSCI är att skapa en bred utvärderingsmetod, en hanterbar revisionsstandard, som täcker de krav som ställs både i den nya Lieferkettegesetz och i EUs due diligence direktiv, förklarar Lina Galow.

  Hon ser paralleller i det tyska CSR-initiativet med det avseende CO2-deklaration av komponenter som FKG tillsammans med samarbetspartner initierat i Sverige.

  – För leverantörer handlar det om att visa sig attraktiv och konkurrenskraftig på många plan, avslutar Lina.

  FKG planerar under våren att hålla ett webinar om RSCI.