Nyheter från FKG

 • 21 juni, 2023
 • Två viktiga FKG-seminarier i årets Almedalen

 • FKG kommer att vara värd för två seminarier under den stundande politikerveckan på Gotland och Almedalen.

  Seminarierna är en del av svensk fordonsindustris (FKG, Mobility Sweden och bilhandelsorganisationen MRF) gemensamma ansträngningar att sprida kunskap och öka förståelsen för den omställning som mobilitets- och transportsystemet står inför. 

  Båda seminarierna hålls på Fordonsexpo H51 (Skeppsbron 2-4) och är öppna. Således är du som FKG-medlem varmt välkommen att lyssna men också för att göra din stämma hörd!

  Onsdagen 28 juni 15.00-16.00 hålls seminariet med rubriken ”Hur kompentensväxlar vi fordonsindustrins leverantörer i alla Sveriges kommuner?”. Under ledning av FKG:s Gabriella Virdarson kommer dels Business Region Göteborg och Anna-Lena Johansson, dels region Jönköping och Markus Börrisson att berätta om sina arbeten och erfarenheter.
  Seminariet knyts samman med diskussion mellan riksdagsledamöterna Daniel Vencu Velasquez Castro, S, och Ann-Charlotte Hammar Johansson, M.
  – 61 procent av svenska leverantörer till fordonsindustrin är inte lokaliserade i Stockholm, eller Göteborg, vilket betyder att de i många fall inte får ta del av diverse kompetenshöjningsinitiativ som initierats, säger Gabriella Virdarson.

  Torsdagen 29 juni 15.00-16.00, genomförs det andra FKG-seminariet och under Peter Bryntessons ledning. Rubriken är ”Vilken roll har samfinansierad forskning inom fordonsindustrin för svensk konkurrenskraft?”.
  Det är FKG som tillsammans med RISE och Elonroad ska tala om vikten av innovation för att kunna bygga framtida konkurrenskraft i det globala race som pågår. I den avslutande diskussionen deltar Patrik Jönsson, SD, och Isak From, S.
  – Det här är en gemensam europeisk fråga. I nuläget håller europeisk fordonsindustri på att köras om av USA samtidigt som den kinesiska fordonsindustrin kommer i full fart på insidan. Vi står inför ett avgörande ögonblick för europeisk fordonsindustris framtid, säger Peter Bryntesson samtidigt som han hälsar alla medlemmar varmt välkomna.

  Komplett program för FKG:s, Mobility Swedens och MRF:s Almedalsdeltagande 2023 hittar du här!