Nyheter från FKG

 • 04 september, 2019
 • Trendspaning: Vad är det som händer egentligen i fordonsindustrin?

 • Det är en jättebra fråga och en fråga som kommer till oss på FKG – Fordonskomponentgruppen, oftare och oftare numera. Självklart från våra medlemmar men även från myndigheter, media och egentligen alla som har med fordonsindustrin att göra. I den här trendspaningen kommer jag, Peter Bryntesson, senior projekt leader på FKG, blicka framåt och försöka ge ett svar på frågan.

  När det gäller produkterna, fordonen, så står vi inför fyra stora megatrender som kommer att skaka om industrin i grunden. Det är autonom körning, elektrifiering, uppkopplade fordon och nya ägarmodeller. Elektrifiering är den trend som kommer först och som har en stor påverkan både på industrin men även för oss privatpersoner.

  Vi backar bandet ett tiotal år. Vi har ju hört talas om elektrifiering i många år och väntat på att det ska ta fart. I Sverige så var det många i branschen som lyfte på ögonbrynen när NEVS köpte Saabs tillgångar 2012. Från Volvo Cars och egentligen alla etablerade fordonstillverkare i EU och världen så var det ganska tyst om elfordon. Detta var ingen man satsade på. Historiskt så har man trott att det är oljeindustrin som sätter stopp för alla elfordonsatsningar men det gäller även fordonstillverkarna.

  De har satsat enorma summor på förbränningsmotorteknik. Både kompetens och infrastruktur i form av fabriker. Det vill man ogärna ändra på.

  Att elektrifieringen är lösningen på alla miljöproblem och att det hindrar den globala uppvärmningen stämmer förmodligen inte och är överdrivet. Däremot så kommer elektrifieringen att öppna upp marknaden för väldigt många nya produkter som vi konsumenter efterfrågar och vill ha. Vi ser redan hur större bolag, regioner, länder redan efterfrågar helt nya produkter där hästkrafter och chassiegenskaper inte längre har högsta prioritet. Att elektrifiera fordon skapar miljövinster (CO2 och ljud) men också helt nya affärsmodeller för de som tillverkar fordon och de som nyttjar fordon. McKinsey kom med en intressant rapport för ett halvår sedan. Fordonsindustrin globalt omsätter 3 000 miljarder US dollar där 80-85 procent är tillverkning och service av fordon. År 2030 så kommer omsättningen att öka till 5 500 miljarder US dollar men där tillverkning och service av fordon bara står för 20 procent av omsättningen 2030. Vad är då dessa övriga 80 procenten? Jo det är tjänster kopplat till fordonsindustrin som vi inte har idag. Detta skapar ett stort intresse för helt nya bolag som Samsung, Faraday Future, Lucid och NIO. Deras primära syfte är inte att utveckla fordon men de nyttjar dem som en plattform för sina nya affärer. Dra gärna paralleller med smart TV och smartphone. Elektrifieringen är en stor bidragande faktor som gör att detta är möjligt just nu.

  Vi på FKG bevakar denna utveckling mycket noga och som jag startade med så är frågan berättigad. Vad händer egentligen och hur får vi med alla leverantörer i denna omställning. Vem är egentligen kunden om fem år? I vår studie Färdvisaren som vi har gjort två gånger per år i tio års tid så har vi ställt frågan hur elektrifieringen påverkar. Svaret är att runt 30% av våra medlemmar får problem med sin affärsmodell. Detta är oerhört allvarligt och vi måste med alla med medel hjälpa till. Fordonsindustrin står ju för 17 procent av svensk export. FKG tillsammans med RISE har precis startat ett projekt där vi ska identifiera minst 70 helt nya artiklar som behöver tas fram när man elektrifierar ett fordon. Syftet med detta är att kunna informera hela leverantörsledet om nya möjligheter. Vad kan man tillverka med dagens maskinpark och tekniskt kunnande?

  En viktig slutsummering är väl att om du som läser detta inte ännu har börjat fundera på hur dessa fyra megatrender påverkar din omgivning och ditt företag. GÖR DET omgående och ta gärna hjälp. Har du rätt kompetens för att möta framtidens produkter och produktion. Prata med kollegor i branschen och gå på utbildning och seminarier i ämnet. Lycka till.