Nyheter från FKG

 • 04 november, 2020
 • Toppbetyg för SLD2020 digitalt

 • Stora Leverantörsdagen, SLD, 2020 i digitalt format har mottagits mycket positivt. Närmare 700 tittade på programmet när det lades upp kl 10.00 22 oktober.

  – Efter att ha skickat ut en liten enkät till deltagarna på SLD med frågor om vad de tyckte, så kan vi stoltsera med att den stora majoriteten var väldigt nöjda, berättar FKG:s Gabriella Virdarson.

  Hon berättar att frågorna hade en femgradig skala. Med 1 i botten, katastrofalt dåligt, och 5 i toppen, fantastiskt bra. Frågor ställdes även kring innehållets upplägg med hur OEM, leverantörer och politiker varvades i programmet tillsammans med kommentarer från FKG:s sida.

  – I snitt så svarade 87 procent en fyra eller en femma på alla frågor. Resterande svarade en trea. 90 procent av de svarande tyckte att plattformen, visning på delningstjänsten Vimeo, vi använde var ett bra val. Feedbacken från fritextsvaren innehöll mestadels önskning om att grilla de medverkande med lite mer kniviga frågor och en önskan om att ses på riktigt, summerar Gabriella.

  Nu ser vi fram emot Stora Leverantörsdagen 2021 som förhoppningsvis ska vara en fysisk mötesplats för hela norra Europas automotiveindustri. Boka redan nu in 20-21 oktober för SLD2021!

  Har du missat SLD2020? Här kan du se den!