Nyheter från FKG

 • Tips på lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling för sysselsättning

 • Nedan har FKG satt ihop en lista på lättillgänglig, gratis och digital kompetensutveckling som en mjukstart för att ta vara på denna något lugnare tid. Oavsett om du går ner i arbete eller om du blir av med jobbet så befinner vi oss nu i en tid då man får ta ansvar för sin egen utveckling, då samhällets går väldigt snabbt framåt.

  Konstant nyfikenhet är något du kommer vinna på för att ständigt visa att du anstränger dig. Mer kompetensutvecklad = mer attraktiv på arbetsmarknaden när coronapandemin har blåst över. Vi jobbar på att ta fram lite mer komplexa kurser men för detta krävs finansiering. Här är en lista över vad du kan göra idag, så kommer en uppdaterad inom de närmsta veckorna.

  Allt du behöver är en dator med fungerande uppkoppling, kamera och mikrofon.

  Listan uppdateras kontinuerligt.

  Attraktiv industri – FKG/RISE

  Attraktiv industri är en interaktiv digital tvådagars-kurs där du får konkreta tips och exempel, samt djup förståelse för att fånga och förvalta människor till ditt företags framtid. Innehållet är en skräddarsydd blandning av kunskap om teknik och människa kopplat till framtidstrender och industriell utveckling. AI, machine learning och datorseende varvas med hur du skapar engagemang genom digital interaktion, mötesteknik och jämställdhetsarbete.

  Grunderna i Artificiell intelligens

  Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

  Lär dig köra en Universal robot

  Arbetsmiljö och teknik

  Digitaliseringskompetens

  Lär dig mer genom artiklar, poddar och filmer inom flera ämnesområden.

  ADDITIV TILLVERKNING – METALLISKA MATERIAL, INTENSIVKURS, 2.5 HP 

  Kursen tar upp de vanligaste metoderna för additiv tillverkning med metalliska material och dess påverkan på konstruktion och beredning. Vi diskuterar och analyserar materialkarakterisering, kvalitet och struktur utifrån den additiva processens påverkan på olika material. Utrustning för olika processteg och metoder för inspektion inom additiv tillverkning redogörs för.

  ADDITIV TILLVERKNING – PRODUKT- OCH TILLVERKNINGSASPEKTER, 2.5 HP

  Kursens lyfter fram hur konstruktiva utformningar av produkter för att dessa skall kunna tillverkas med additiva metoder. Vidare innehåller kursen programmering av processparametrar och hur dessa påverkar metallurgi och hållfasthet hos de tillverkade objekten. Dessutom fokuseras olika metoder för inspektion och validering, samt kostnadskalkylering utifrån ett globalt perspektiv inkluderande miljö- och hållbarhetsaspekter.

  ADDITIV TILLVERKNING – REPARATION, 2.5 HP 

  Kursen lyfter reparationsmetoder baserade på pulverbeläggning med laserteknik eller termisk sprutning. I kursen analyserar vi olika metoders tillverknings- och affärsmässiga aspekter. Vi diskuterar materialkarakterisering, kvalitet och struktur för de pålagda reparationsskikten och reflekterar kring olika metoder för inspektion och kvalitetskontroll av de reparerade produkterna.

  Arbetsledning 7,5 HP

  Din förmåga att som arbetsledare skapa ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat är en kritisk faktor för framgång. För att kunna skapa detta behöver du bland annat känna till ledarskapets betydelse, särskilt med avseende på relationsbyggande och kommunikation, konflikthantering, hur individer i grupp relaterar till varandra och hur du ska organisera för att ta till vara människors resurser. Därför tar kursen upp grunderna i ledarskap, kommunikation, coaching, gruppdynamik och organisation. All inlärning bygger på att den lärande aktivt tar del av materialet på lärplattformen Canvas.

  Avtals- och kontraktsrätt 7,5 HP

  Kursen syftar till att förbereda studenten för ett yrkesliv inom näringsliv och offentlig sektor, där avtal i olika former ingås och tolkas dagligen. Kursen ska ge generalla kunskaper om avtal; vem kan träffa avtal, avtalets uppkomst, avtal med hjälp av mellanmän (inkl. agenter och kommissionärer), avtals ogiltighet, påföljder vid avtalsbrott, standardavtal. Vidare behandlas vissa särskilda avtalstyper som köp av lös egendom, fastighetsköp, köp av immateriella tjänster (dvs uppdrag som inte är knutna till fysiska föremål advokat, läkare, mäklare, utbildning), hyra av fast egendom, hyra av lös egendom och avtal på arbetsrättens område.

  Industri 4.0 – Baskunskap/fördjupning

  Industri 4.0 myntades i Tyskland och har på senare tid blivit alltmer populär inom den svenska industrin. Här gör vi en djupdykning och reder ut alla begreppen. Följ med till ett helt automatiserat lager. Titta in i en fabrik där alla kan se hur de påverkar produktionen i realtid.

  Företagande i en digital omvärld Baskunskap/Fördjupning

  Lär dig om hur digitaliseringen påverkar organisationer, och om hur du kan tänka kring kunder och erbjudanden i en digital värld. Samhället går nu igenom en stor förändring och gamla strukturer och tankesätt utmanas.

  AI – Intelligensen som förändrar spelplanen Baskunskap/Fördjupning

  AI innebär kanske den största förändringen i hela mänsklighetens historia. Men vad innebär egentligen AI, och på vilka sätt kan du använda AI i ditt företag?

  Affärsutveckling med digital logik Baskunskap/Fördjupning

  Idag letar många efter de smartaste sätten att utnyttja digitala verktyg för att driva sitt företag. Hur ökar du på bästa sätt värdet för dina kunder? Hur kan du använda teknikutvecklingen för att hitta nya affärer genom att skapa ett bättre erbjudande? Är det kanske dags att byta affärsmodell?

  Teknikutvecklingen bakom förändringen Baskunskap/Fördjupning

  Lär dig mer om möjligheterna med allt från 3D-printing till Internet of Things. Om hur Blockchain egentligen fungerar, och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik. Hör våra forskare berätta om möjliga projekt och användningsområden, och se hur hela hus växer fram i en printer!

  Den nödvändiga innovationen Baskunskap/Fördjupning

  Idag pratar nästan alla om innovation, både i politiken och inom företagsvärlden. Men vad innebär det egentligen att vara innovativ, och hur bygger man ett innovativt företag? Här får du höra om hur man kan skapa förutsättningar för innovation, och hitta metoder för att ta tillvara på nya möjligheter.

  Digitaliserade processer och produktion Baskunslap/Fördjupning 

  Lär dig mer om alltifrån underhåll och smarta fabriker, till hur du kan effektivisera din administration. Du kommer att träffa flera små industriföretag i Sverige som har hittat smarta sätt att utveckla sin produktion. I fördjupningen träffar du forskare och konsulter som jobbar med att stödja digital produktion och processer.

  Logistik och infrastruktur Baskunskap/Fördjupning

  Logik och infrastruktur innehåller en mängd intressanta ämnen och infallsvinklar. Digitaliserade leverantörskedjor, forskning och logistik, hur du kan effektivisera ditt företag genom digitalisering, hur självkörande bilar fungerar och alla de möjligheter teknikutvecklingen erbjuder.

  En säker digitalisering Baskunskap/Fördjupning

  Reflektera över hur du bästa hanterar digital säkerhet. Vi tar upp frågor som: säker hantering av data, integritetsfrågor, maskin- och driftsäkerhet i produktionen, samt regler och lagar som kan påverka den digitala utvecklingen på ditt företag. I fördjupningen hittar du forskare, företagare och andra som på olika sätt ger sin syn på säker digitalisering.

  Marknadsföring och försäljning i en digital tid Baskunskap/Fördjupning

  Hur når man sina kunder i en värld full av brus och ett överflöd av information? Det här området handlar om företag, erbjudande och varumärke, men även om hur du använder sociala medier och berättar en historia för att nå ut med ditt budskap. Du kommer att få träffa små företag runt om i Sverige som testat olika sätt att jobba med digital marknadsföring. Vi tar också med dig till Asien och Kina.

  Utvecklad omvärld – förändrad organisation Baskunskap/Fördjupning 

  I takt med att teknikutvecklingen går allt snabbare, informationsmängden ökar och beteenden förändras, så ställs nya krav på våra företag. Hur jobbar man till exempel med att tillgodose kundbehov på bästa möjliga sätt? En effektiv organisation utformad i en annan tid, kan ha svårt att möta snabba leveranskrav och att samverka med kunder på nya sätt. Det kan krävas andra former av samarbete, ledarskap och företagskultur för att klara nya utmaningar.

  Den digitaliserade medarbetaren Baskunskap/Fördjupning

  Hur jobbar man med en robot som kollega? Hur man vi förstärka våra egenskaper med shjäl av teknik. Hur ska vi orka med den snabba digitaliseringen? Vilken organisationsform lämpar sig bäst? Våra experter och forskare ger dig kunskap och tips på hur du sätter människan i fokus för er utveckling.

  Workshop TJIVA: Co-Innovation

  Hur skapar du värde i samverkan med kunder, leverantörer och samarbetspartners? När gamla affärsmodeller utmanas och gränser mellan branscher suddas ut skapas nya möjligheter till affärsutveckling och kundnytta genom samarbete och samverkan. När marginaler krymper och konkurrensen från lågkostnadsländer ökar kan lösningar och möjligheter träda fram i nya typer av samarbeten.

  MITC Digimain

  Utan underhåll stannar verksamheten, planerat och kontrollerat underhåll reducerar driftstoppen, ökar kvalitén samt förlänger livslängen på maskinparken. Med standardiserade underhållsprocesser optimeras underhållskostnader och säkrar den planerade produktionen. DigiMain är ett program byggt runt fyra seminarier, med förberedande uppgifter och frågeställningar till deltagarna samt hemuppgifter baserade på dom nya kunskaperna efter seminariet.

  Agil produktionsutveckling 5.0 HP

  The purpose of the course is to build the required knowledge and skills for efficient cross-disciplinary production development work. The course combines latest theories with practical cases from participating companies.

  Automation – möjligheter och utmaningar 5.0 HP

  The main purpose of the course revolves around introduction of the applications that automation systems could have for production and manufacturing operations. The course consists of different themes, including industrial robotics, automation equipment and hardware components, as well as practical insights and discussions on why and how to automate in productions.

  Explainable Artificial Intelligence 3 hp

  In this course, we present an introduction to Explainable Artificial Intelligence (XAI). We describe the challenges associated with the use of black-box models and how we can overcome such challenges using interpretable and explainable methods. Moreover, we study other aspects related to interacting with AI-based systems, for example, trust, acceptance, evaluation, and Fairness Accountability and Transparency-issues.

  Industry 4.0

  Without continuously filling up the sales funnel, smaller companies may run out of business opportunities. When we leave the current difficult situation, a full sales funnel is critical to rapidly close deals and get back in business. For the established companies the THINGS eBazaar provides a great way to continue their efforts to find new solutions to problems with startups while actively taking responsibility for helping our fantastic small companies – the children of our industries – to survive during a very difficult time. You can take this course even if you are not a member.

  Utvärdering av människa-robotinteraktion med hjälp av virtuell verklighet

  På seminariet presenterar Patrik Gustavsson sitt doktorandprojekt med fokus på hur interaktion mellan människa och robot kan utvärderas med hjälp av virtuell verklighet. Den virtuella världen simulerar den verkliga på ett realistiskt sätt och i den virtuella verkligheten kan man kan gå runt och interagera med objekt precis som om dom vore verkliga.

  Industri 4.0 introduktion 5.0 HP

  This course is designed specifically for those working in the manufacturing sector. It provides you with basic knowledge of the terminology related to Industry 4.0 as well as insight and understanding of the Fourth Industrial Revolution and how it is set to affect industry and individuals. On completing the course, you will have a conceptual understanding of key terms and technologies related to Industry 4.0. The course will be given by prominent lecturers from different fields in the system landscape related to Industry 4.0.