Nyheter från FKG

 • 08 april, 2021
 • Teknisk samverkan ger effektivare transportsystem

 • Hallå där Håkan Schildt, Senior Vice President Autonomous Solutions på Scania. Du är en av föredragshållarna på FKG:s strategiseminarium Mobility Involves All den 15 april.

  Vad ska du prata om?

  – Jag ska prata om hur vi genom samverkan mellan de tre olika teknikerna automation, elektrifiering och uppkopplade fordon kan effektivisera och transformera våra transportsystem ytterligare.

  Vad är vinsterna med att låta dessa tekniker samverka?

  – Vi är i början av ett systemskifte och om man vill öka miljövinsterna och samtidigt ha ett effektivt transportsystem så behöver vi ta tillvara alla de möjligheter som teknikskiftet innebär. Om man har ett fordon som både är elektriskt, förarlöst och uppkopplat så blir vinsterna större eftersom till exempel laddningen inte behöver planeras utifrån en förares kör- och vilotider. Vi måste också ha en infrastruktur som fungerar för att låta dessa tekniker samverka.

  Kan du nämna några fler exempel på olika aspekter som är intressanta för ett hållbart effektivt transportsystem?

  – Vi tittar på allt från hur stora fordonen ska vara samt vilken hastighet som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv samt vilken tid på dygnet man ska köra och hur det påverkar helheten. På natten är det ofta mindre trafik och man kan köra med en jämnare hastighet vilket kan vara mer energieffektivt. Om man till exempel tar en buss som transporterar resenärer så anpassar man ju storleken på bussen efter kostnadsläget och hur många som ska åka i rusningstrafik vilket gör att resten av dygnet så är bussarna ofta överdimensionerade för transportbehovet. Bussens storlek påverkar hur stor hållplatsen måste vara och en stor buss kanske inte kör lika ofta eftersom det tar längre tid att fylla den med resenärer. En mindre buss kan gå med kortare intervall och vara lika effektiv. En liten buss kan också köra på mindre vägar inne i staden där det inte finns utrymme för en stor buss och så vidare. Genom att ta hänsyn till alla tänkbara olika aspekter samtidigt som vi använder oss av dessa tekniker som elektrifiering, automatisering och uppkoppling där fordonen även kommunicerar med varandra kan vi öka hållbarheten och samtidigt transformera och effektivisera vårt transportsystem.