Nyheter från FKG

 • 30 mars, 2022
 • ”Sveriges totala behov av el mer än fördubblas till 2045”

 • Hallå där Åsa Pettersson, vd för Energimyndigheten och en del av programmet på FKG:s Strategiseminarium den 28 april. Elbilarna blir allt fler, vilka utmaningar skapar det för de svenska energiföretag?

  – I grunden ser vi det som väldigt positivt. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och det känns bra att vi kan möjliggöra en övergång till fossilfri eldrift. Men det är klart att det uppstår utmaningar.

  Något speciellt du tänker på?

  – Exempelvis kräver snabbladdare höga eleffekter, inte minst för tunga fordon. Med en redan ansträngd kapacitetssituation i delar av landet behöver elnätet förstärkas, vilket tar tid med dagens långa tillståndsprocesser.

  Kan ändrade beteenden och strategier hjälpa upp situationen?

  – I takt med att antalet elfordon växer ökar risken för höga effekttoppar, om alla laddar samtidigt. Då blir det viktigt att vi får till det vi kallar smart laddning. Till exempel att laddning som inte är tidskritisk flyttas från effekttoppar till tidpunkter när det finns gott om el i nätet.

  Det talas även om att använda elbilarna som energilager?

  – Ja, på sikt har vi behov av vehicle to grid-lösningar där elen skickas från bilarnas batterier och tillbaka ut på nätet vid effekttoppar. Vi behöver skapa automatiska, digitala lösningar som knyter ihop kunderna, elnätsföretagen och laddoperatörerna till ett smart system där laddningen kan stötta elsystemet på ett effektivt sätt.

  Vilka andra typer av energilagring skulle kunna vara aktuella?

  – Förutom vattenkraftens stora energilager kommer även vätgaslager att kunna lagra stora mängder energi framöver.

  Hur mycket mer el behöver vi i samhället framöver?

  – Vi bedömer att Sveriges totala behov mer än fördubblas till 2045. Samtidigt får vi en alltmer väderberoende elproduktion. Det kommer det behövas en mängd olika lösningar.

  Kan du nämna några?

  – I regeringens elektrifieringsstrategi finns 67 enskilda åtgärder. Det handlar till exempel om flexibilitetslösningar hos kunderna, för att hantera väderberoende elproduktion, och att effektivisera tillståndsprocesserna så att vi snabbare kan bygga ledningar och elproduktion.

  Hur påverkar allt det här elmarknaden?

  – Den behöver utvecklas. De planerbara kraftslag som behövs under kalla dagar när det inte blåser måste få ersättning för det värde de bidrar med. Även fjärrvärmen en viktig del av lösningen. Den avlastar elsystemet och ger mer effekt över till annat än uppvärmning. Och kraftvärmeverken kan bidra med extra, planerbar elproduktion när det behövs som mest.

  Vilken påverkan har kriget i Ukraina på de svenska energiföretagen?

  – Förutom på det mänskliga planet handlar det framför allt om stigande europeiska energipriser Vi följer läget noggrant och utbyter information med ansvariga myndigheter. Frågorna om beredskap och försörjningstrygghet i energisektorn har på kort tid blivit allt viktigare, en prioritet för hela samhället.

  Du ska delta på FKG:s strategiseminarium? Någon speciell fråga du gärna vill ta upp där?

  – Det går så snabbt framåt med digitala och uppkopplade fordon, och det vore spännande att höra om hur fordonsindustrin ser på det. Hur det skapar möjligheter för en smart integrering av elektriska fordon i elsystemet.

  Vad hoppas på att få ut av seminariet själv?

  – Det råder ingen tvekan om att transportsektorns klimatomställning sker genom elektrifiering, och då behöver vi ha ett tätt samarbete mellan våra respektive branscher. Strategiseminariet är ett utmärkt exempel på en sådan mötesplats.

  Var med och lyssna till Åsa (med flera) på FKG:s Strategiseminarium den 28 april! Anmäl dig HÄR.

  Foto: Eric Cronberg