Nyheter från FKG

 • 05 april, 2022
 • Sverige och den gröna energin

 • Tillgång till billig, lättillgänglig och fossilfri energi, det är vår enskilt största konkurrensfördel i Sverige. Vi kan inte konkurrera med billig arbetskraft eller materialpriser. Men i en global struktur där CO2 reduktion nu är direkt avgörande för klimatet och därmed efterfrågad och kanske snart lagstadgad, är den gröna elen inte bara viktig för att kunna behålla affärerna vi har – den blir väsentlig för att vinna stora marknadsandelar.

  För den nuvarande affären så har vår konkurrenskraft på billig energi närmast blivit tillintetgjord på grund av politiska beslut. Man undrar ju minst sagt hur tankarna går när beslutstagarna inte har något konsekvenstänk när det kommer till nedläggning av kärnkraft utan någon tydlig framtidsplan på vad som kan ersätta den. Särskilt när Sverige går mot att behöva 250 TWh i framtiden (jämfört med dagens 140 TWh). Bara norr (energiprisområde 1) kommer att gå från att idag behöva 10 TWh till att behöva 100 TWh med alla de investeringar som idag är beslutade. H2 Green Steel i Boden vill själva använda 14 TWh per år.

  Att kärnkraft är något som skulle kunna säkerställa vår tillgång till vår gröna konkurrenskraft är en åsikt som återfinns på många håll, något som inte minst framkommer i FKGs senaste enkätundersökning.

  På frågan om vad FKGs medlemmar anser borde göras för att motverka de ökande energipriserna, fick alternativen “återstarta befintligt kärnkraftverk”, “utbyggnad av kärnkraft” och “sänkt energiskatt” den absolut största majoriteten av röster.

  Över hälften av FKGs medlemmar ser redan en minskning på sin lönsamhet med upp till 25%. Allt för många kompenseras inte för detta eller kompenseras bara delvis. Det är en prekär situation, en fråga som vi alla måste anstränga oss för att lösa. FKG fortsätter att driva frågan.

  Se enkäten i sin helhet HÄR.