Nyheter från FKG

  • Svenska specialfordon – affärsmöjligheter för leverantörer

  • Går det att elektrifiera eller konvertera en husbil, personbil klass II, för att få fram en ”bonusbil”?

    Frågan är aktuell nu när även körcykeln WLTP (exakt beräkning av bränsleförbrukning och utsläpp) införs med konsekvensen att nya husbilar straffbeskattas ut från marknaden. Enligt branschorganisationen Husvagnsbranschens Riksförbund kommer de allra populäraste husbilsmodellerna upp i en årlig fordonsskatt på cirka 28 000 kronor per år. Detta vid kombinationen bonus-malus och en WLTP-beräkning som inte tar hänsyn till husbilens särart – den körs knappt 700 mil per år.

    Frågan om elektrifiering och alternativa bränslen var uppe på ett möte mellan FKG, det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI och Kabe som representant för den svenska husbilsbranschen.

    – Alla husbilar är malusbilar och i dagsläget finns inga kända elektrifierade husbilar i produktion, konstaterar Mikael Blomqvist, vice vd för Kabe när han mötte FKG:s Peter Bryntesson och FFI:s Kurt Myhr.

    Enligt Peter Bryntesson är detta ett intressant utvecklingsområde där flera svenska leverantörsföretag skulle kunna samverka genom FKG:s medlemsnätverk för att finna en lösning med fokus på el – sedan om det är batterier med en recharger eller bränsleceller återstår att se. Han säger också att totalvikten är den stora utmaningen.

    – Mångt och mycket handlar det om känd teknik, utan det nya är applikationen. Redan har ett svenskt leverantörsföretag inom transmissioner hört av sig till FKG och önskat kontakt med Kabe. De håller på att ta fram ett antal olika eltransmissioner som kan vara av intresse i arbetet med att ta fram en prototyp, berättar Peter Bryntesson.

    Husbilen, personbil klass II, är ett komplicerat fordon. Den är ett flerstegsgodkänt specialfordon i huvudsak avsett för boende som består av ett basfordon (drivdelen), ett lättviktschassi samt en påbyggnad för boende. Maxvikten är satt till 3,5 ton, men det pågår ett lobbyarbete för att öka totalvikten till över 4,25 ton för att bereda vägen för elektrifiering.

    I dag domineras basbilsmarknaden av Fiat, men även Mercedes-Benz, Ford, Peugeot och VW svarar för omfattande leveranser till husbilsbyggarna.

    I Sverige finns en handfull husbilstillverkare, varav av Kabe störst.

    Bild: Mikael Blomqvist, Kabe, och Kurt Myhr, FFI.