Nyheter från FKG

 • 24 november, 2021
 • Svensk fordonsindustri möter näringsutskottet

 • I skuggan av regeringskrisen förbereder FKG tillsammans med BIL Sweden en träff för ledamöterna i riksdagen 1 december. Den industriella omställningen står i fokus för träffen som har de båda utskottsledamöterna Lars Hjälmered (M) respektive Mattias Jonsson (S) som värdar.

  Huvudtalare är Roger Alm, vd för Volvo LV, men representanter även från Scania och Volvo Cars kommer att finnas till hands för att svara på eventuella frågor från de deltagande riksdagsledamöterna och politiska tjänstemännen.

  Det är en historisk omställning som pågår inom fordonsindustrin där utvecklingen mot ett hållbart transportsystem med eldrivna fordon med batterier eller bränsleceller är i full gång. Svensk fordonsindustri är beredd att flytta fram målen för elektrifiering av fordonsflottan! Men hur kan vi öka tempot i omställningen? Hur kan det politiska systemet bidra till att stärka svensk fordonsindustri? Är de frågeställningar som FKG och BIL Sweden hoppas på att få bevarade eller åtminstone inleda en dialog kring på träffen i riksdagshuset partimatsal.

  Från FKG:s sida deltar Göran Björklund, senior rådgivare Public Affairs, och Peter Bryntesson, senior projektledare och rådgivare, medan från BIL Swedens sida deltar Jessica Alenius, vice vd.

  – Träffen är en del av den långsiktiga dialogen som vi, FKG, och BIL Sweden driver kring de fordonsindustriella frågorna efter finans- och Saab-krisen för mer än tio år sedan. Vårt syfte är att skapa förståelse och genom det rätt förutsättningar för svensk fordonsindustri under den omställningsfas som bara på börjats, berättar Göran Björklund.

  I nuläget är totalt 14 riksdagsledamöter och politiska tjänstemän anmälda.

  Bilden: Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden, och Göran Björklund, senior rådgivare FKG.