Nyheter från FKG

 • 09 september, 2020
 • Svårtydd framtid för leverantörsföretagen

 • Leverantörsledet är avvaktande inför den närmaste framtiden. I nuläget håller möjligheten till korttidsarbete, permittering, många leverantörer under armarna. Det visar FKG:s medlemsenkät per 13 augusti.

  – Ingen kan sia om framtiden, men det ser ovisst ut för många leverantörsföretag, såväl stora som små har ett helt annat orderläge jämfört med bara för ett år sedan, förklarar FKG:s vd Fredrik Sidahl.

  – 70 procent av företagen har ordernedgångar jämfört med i fjol.

  Enligt Fredrik är den stora frågan hur stor är egentligen den globala efterfrågan på personbilar, tunga fordon, entreprenadmaskiner och industrimotorer. Den är avgörande, menar han.

  – Det är ingen som vet. Inom CLEPA pågår en omfattande diskussion kring hur stor är den egentliga efterfrågan i Europa, Kina och USA. Marknader som driver fordonsindustrin. Varken OEM:er eller leverantörer har fått någon riktig fått bärring på den med sina känselspröt, berättar Fredrik.

  Andra orosmoment är geopolitik och handelshinder samtidigt som den industriella transformeringen drar fram i ett allt högre tempo med inriktning på elektrifiering och uppkopplade fordon.

  Enligt enkäten avser 73 procent av de svarande företagen att förlänga permitteringarna. Samtidigt bör det nämnas att 34 procent av företagen inte har någon form av korttidsarbete.

  Mot bakgrund av fordonsindustrins omställning, så är det även av intresse att notera att 64 procent av företagen håller igen på sina investeringar.

  – Allt präglas av stor osäkerhet kring framtiden, så är det, avslutar Fredrik Sidahl.

  Länk till enkäten (kräver inloggning).