Nyheter från FKG

 • Finansiering från Almi – lättare än många tror

 • Många företag har varit med om det: de har en bra idé och ett givet intresse i kundkretsen – om de bara får snurr på den med hjälp av lite kapital. Så säger banken att de inte kan lösa hela behovet, eller att de vill ha full säkerhet. Då kan Almi vara rätt ställe att vända sig till.

  – Det finns möjligheter med både riskkapital, lån och bidrag, säger Sara Wallin, vd på Almi Väst.

  En ny fabrik ska byggas, ett bolag ska förvärvas eller en ny produkt ska utvecklas. Olika scenarior där det behövs pengar. I ett sådant läge kan Almi vara ett alternativ.

  – Vi kan gå in med olika typer av pengar utifrån vilket behov företaget har och vad det är för typ av satsning som ska finansieras. Det vanligaste är ett slags topplån för företag, med låg personlig risk, säger Sara Wallin.

  Låntagaren får en begränsad personlig borgen på cirka 10-20 procent av summan, vilket är lägre än hos bankerna. Å andra sidan ligger räntan i snitt två procent högre.

  I sin lånefond har Almi drygt sex miljarder kronor, något som kommit till nytta för många företag genom åren. Enligt Sara Wallin går de, bara i Västsverige, in med nytt lånekapital till cirka 500 bolag per år.

  Om pengarna kan ta slut? Nja, säger hon. Enda gången det har hänt var under senaste finanskrisen.

  När det gäller riskkapital har Almi en fond på cirka 5 miljarder. Via den investerar de i olika startups inom områden som ny teknik, medicinska innovationer, förnybar energi och nytänkande inom industrin.

  – Det handlar som regel om företag som befinner sig i tidiga skeden av en innovation eller utveckling. Då kan vi gå in som delägare, säger Sara Wallin.

  Beloppen de satsar är på mellan en och tio miljoner.

  Almi har även en Greentech-fond. Via den stöttas bolag som arbetar med lösningar för att reducera koldioxidutsläppen – det handlar om summor på upp till 30 miljoner.

  Organisationen kan även hjälpa till med så kallade företagsutvecklingscheckar, riktade till små och medelstora företag, SME. 50 000 till 250 000 kronor brukar checkarna vara på, och tanken med dem är att stötta innovativa affärsidéer.

  – En av förutsättningarna är att företaget satsar lika mycket själva.

  Pengarna – som bland annat kommer från Tillväxtverket – ska öronmärkas för externa tjänster. Exempelvis för att undersöka en marknad, ta hjälp i juridiska frågor med mera.

  Den som är intresserad av checkarna bör enligt Sara Wallin ta kontakt med Almi.

  – Då träffar vi dem och gör en behovsanalys. Sedan kan vi förutom pengar även bidra med utifrånperspektiv på idéerna, vilket brukar vara uppskattat.

  Är det mycket formalia innan man kan få hjälp av er?

  – Många har den bilden. Men de som väl har provat brukar säga att det var lättare än de hade trott. Vi har ett högt resultat på våra nöjd kund-index.

  Kan du nämna något företag som ni stöttat genom åren?

  – Ett exempel är Smart Eye, som håller på med eye-tracking för bilindustrin. De har fått lån av oss i både tidigt och expansionsskede. Men det har varit många andra spännande företag genom åren, jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb.

  Fakta Almi: Organisationen grundades 1994 och har sitt ursprung i olika företagarföreningar som på 70-talet gick ihop för att hjälpas åt med kreditgarantier. Verksamheten uppmärksammades som ett bra initiativ och togs så småningom över av staten. I dag är Almi Företagspartner en statlig koncern med 16 regionala bolag. Dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget, resterande 49 procent står regionala ägare som landsting och regionförbund för. Almi har sammanlagt närmare 500 anställda och omsätter drygt en miljard.