Nyheter från FKG

 • 26 september, 2019
 • Stefan Tilk, CEO Nevs: ”Leverantörerna måste ta ett större ansvar”

 • NEVS befinner sig på en ständigt spännande resa. Elaka tungor menar att det producerats fler pressreleaser om samarbeten än bilar eller andra mobilitetslösningar hittills. Men NEVS lämnar kritiken därhän, i stället ser de med stor tillförsikt på framtiden – snart ska det börja rulla.

  Sedan 2017 leds National Electric Vehicle Sweden, NEVS, av Stefan Tilk. Detta efter att Mattias Bergman av hälsoskäl lämnat vd-rollen.

  Vi lyckades få tag på Stefan Tilk inför hans medverkan på Stora Leverantörsdagen. Det blev ett dynamiskt samtal om ägare, nuläge, framtid och förvärv/strategiska samarbeten samt synen på leverantörer. Det är också en röst från branschen, och inte från någon av media självutnämnd ”guru”.

  – Sedan Evergrande förvärvade en majoritet av NEVS vid årsskiftet har det skett enormt mycket, både i Europa och Kina. Evergrandes finansiella muskler, de är ett av världens största bolag, har gjort att vi kan satsa långsiktigt, inleder Stefan Tilk.

  Han berättar att Evergrande under våren har presenterat mycket stora ambitioner för sin elbilsverksamhet. De vill bli världsledande! Det är också därför som de planerar för ett antal nya fabriker i Kina, har gjort ett antal förvärv och dessutom presenterat ett stort antal samarbetsavtal med viktiga leverantörer.

  – De menar verkligen allvar med att etablera sig som en stor aktör på elbilsmarknaden, med fokus på Kina. Det har också gett oss i Trollhättan både resurser, men också utmaningar.  Vi ska bland annat vara med i utvecklingsarbetet av ett ganska stort antal bilmodeller, avsedda för både Kina och för den europeiska marknaden, berättar Stefan Tilk.

  I början av året köpte NEVS in sig i supersportbilstillverkaren Koenigsegg, ett företag som när det var som mest turbulent kring SAAB 2009 gjorde ett försök att förvärva det.

  Nu blev förhållandet det omvända, men syftet det samma. Det rör sig om ett strategisk samarbetet med Koenigsegg med inriktning att bredda varumärket.

  – Vi har ett joint venture med Koenigsegg där NEVS äger 65 procent och Koenigsegg 35 procent. Detta ”JV” kommer att utveckla och tillverka en ny sportbil som kommer att hamna i ett annat segment än där Koenigsegg varit tidigare. Redan i mars 2020, i samband med den internationella bilsalongen i Geneve, kommer den första bilen att visas upp för första gången. Även fortsättningsvis är det hos Koenigsegg i Ängelholm som bilarna byggs, men en del komponenter och system kommer att tillverkas i Trollhättan, berättar Stefan Tilk.

  Nu är vi inne på leverantörer och leverantörens roll. Samverkan är tema för SLD2019. Hur ser NEVS och Stefan Tilk på leverantörens respektive fordonstillverkarens framtidsroller?

  – Framöver tror jag att leverantörer kommer att allt mer behöva ta ett större ansvar att utveckla och industrialisera nya teknologier för att kunna hävda sig i konkurrensen. Fordonstillverkarna, som förr utvecklade en stor del av komponenterna i sina fordon, är på väg mot en ny roll, där de blir mer av integratörer, som jobbar i nära och strategiska samarbeten med Tier 1-leverantörer. Vi måste också öppna våra plattformar för att attrahera ”mobilitetslösningar” så vi kan få in fler aktörer i ekosystemen, svarar han.

  Nya mobilitetslösningar och affärsmodeller, tillhör tillsammans med uppkopplade och autonoma fordon samt elektrifiering kategorin ”megatrender” inom fordons- och mobilitetsindustrin. Hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig – står i fokus för framtidsutmaningarna i ett allt mer urbant samhälle.

  – Om vi gemensamt ska nå de tufft satta målen vad gäller minskning av utsläpp, så måste takten ökas. Vi har en stor flotta av konventionella bilar som fortsatt kommer leva många år efter 2030 i Europa, säger Stefan Tilk och fortsätter:

  – En annan av många utmaningar är att alla inblandade parter måste arbeta i samma takt och i samma riktning.

  Stefan Tilk exemplifierar detta med, att den dagen då biltillverkarna på allvar börjar leverera elbilar, då måste samhället vara berett med all infrastruktur som krävs för att ladda dessa bilar. Det andra exemplet är dagen när det kommer självkörande bilar, då måste samhället vara berett, både vad gäller infrastruktur, lagstiftning och andra praktiska åtgärder som krävs.

  – Det vore inte bra om produkterna kommer på bred front och det inte finns någon infrastruktur. Och inte tvärtom heller. Här måste parterna medverka till att allt blir klart samtidigt – och det är en utmaning.

  – En annan stor utmaning jag ser är säljkanalerna för de fordon som produceras. Jag tror att vi får räkna med förändrade relationer med återförsäljarna och att återförsäljarna i sin tur behöver hitta nya affärsmodeller, avslutar Stefan Tilk, vd för NEVS.