Nyheter från FKG

 • 24 maj, 2023
 • ”Stark spänning på verkstaden är ingen lek”

 • När elbilarna för några år sedan avancerade från att ha varit coola kärror för välbärgade entusiaster till att bli rätt vanliga ute på vägarna – då blev även en del dilemman tydligare. Som hur teknikerna ute på landets verkstäder skulle klara att hantera dem utan att bli grillade av elektriska stötar på jobbet.
  – Det var rätt uppenbart att det behövdes en branschstandard för hur vi skulle hantera elbilarna, så vi satte igång och utvecklade en, säger Bo Ericsson, vd på Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

  Han säger att de – SFVF, MRF och Mobility Sweden – var rätt tidigt ute även i ett internationellt perspektiv när dokument ”Branschstandard – säker hantering av högvoltssytem i elfordon” publicerades i augusti 2021.
  – Några länder var väl före oss. Å andra sidan är det en del som fortfarande inte har något motsvarande, säger han.
  Ett och ett halvt år tog det att få dokumentet blev klart, och enligt Bo Ericsson blev det mycket väl mottaget när det dök upp.
  – Och det är logiskt. Både tillverkarna och generalagenterna har ju stöttat och hjälpt till i arbetet. Sedan har vi haft kontakt med inblandade myndigheter och tagit hjälp av jurister inom både arbetsrätt och civilrätt. Fackförbunden har också varit med, så det är både hängslen och livrem på alltihop, säger han.

  Hitta ett bra upplägg
  I dokumentet står det bland annat hur en bilverkstad ska tänka kring upplägget på arbetsplatsen.
  – Låt oss säga att du har en verkstad med tio tekniker. Då behöver du ha en eller två som är fackkunniga med högre kompetens.
  Nivån under är vad de kallar ”instruerade tekniker elfordon” i branschstandarden, personer som kan utföra komplicerade arbeten så länge det ”inte innebär risk för elektrisk skada”. På den nivån kanske verkstaden behöver ha tre, fyra tekniker.
  Resten av teknikerna bör enligt standarden vara ”informerade personer elfordon”, det vill säga att de har fått tillräckliga instruktioner för att kunna undvika elektriska risker.
  – Över huvud taget är det viktigt att satsa på rätt utbildning. Stark spänning på verkstaden är ingen lek.
  Nu, när standarden fått fäste i branschen, går arbetsgruppen vidare.
  – Vi håller på med steg två som är förklaringar och förtydliganden, den ska vi släppa inom kort. Därefter sätter vi igång med steg tre som berör hur du ska hantera svårt skadade elfordon. Som hur nära brännbara vätskor, andra bilar och liknande du kan parkera en skadad elbil, med tanke på att det kan bli termisk rusning i batteriet som utlöser en brand. Då gäller det att den är förvarad på ett säkert sätt. Det har hänt att elbilar börjat brinna så länge som tre veckor efter en krock.
  Hur vanligt är det med tillbud?
  – Olyckorna har hittills varit ganska få, men vi har å andra sidan inte så stor andel elbilar på de svenska vägarna än, 380 000 av sammanlagt 5,2 miljoner personbilar.
  Vad är det värsta du har hört talas om?
  – Några allvarliga personskador känner jag inte till. Däremot finns ett fall där en elbil möjligtvis har satt eld på en verkstad, men där är polis och brandkår inte klara med sina undersökningar än.
  Ur ett underleverantörsperspektiv, finns det något att fundera över kring det här?
  – Säkerligen. Ta litiumbatterier till exempel, hur transporterar du dem säkert och hur ska de hanteras om lastbilen krockar? Förutom elrisken kan det bildas vätgas om ett batteri är skadat, och vätgas har samma sprängkraft som trotyl.
  Men då är väl batterierna oladdade?
  – Jag vet inte hur det är med helt nya batterier, men när din bil säger att den är urladdad har batteriet 15–17 procent laddning kvar. Och spänningen kan vara på upp till 900 volt.

  Läs mer: Läs hela branschstandarden går att ladda ner via de inblandade aktörernas webbsajter: SFVF, MRF och Mobility Sweden.

  Fakta: Bo Ericsson
  Ålder: 68 år.
  Yrke: Vd för SFVF.
  Bor: Centrala Stockholm.
  Familj: Fru och två grabbar i bilbranschen.
  Intressen: Skidåkning och att flyga flygplan.
  Lyssnar på: Från Pavarotti till ZZ-top.
  Håller på: Djurgården.
  Kör: Mercedes Laddhybrid.

  Bilder i kollaget: Rathaphon Nanthapreechapng/Pexels och SFVF.