Nyheter från FKG

 • Splittrad bild bland leverantörsindustrin

 • I anslutning till Elmia Subcontractor har arbetsgivar- och paraplyorganisationen Svensk Industriförening, Sinf, presenterat sin Underleverantörsbarometer för tredje kvartalet 2020.  Parallellt med det har de tillsammans med Elmia även presenterat en ny exportkartläggning

  Enligt Underleverantörsbarometern anser 37 procent av de svarande företagen – som representerar leverantörer inom fler branscher än fordonsindustrin – att vi är inne i en lågkonjunktur, vilket är 18 procent lägre än kvartalet innan. I undersökningen uppger 15 procent att de behöver varsla personal (varav 71 procent redan verkställt dem) under året samtidigt som 58 procent har tappat i omsättning jämfört med i fjol.

  46 procent av företagen har hittills under året genomfört eller planerat för korttidspermitteringar. Under kvartal 3 kvarstår 49 procent av permitteringarna.

  – Detta stärker bilden av att regeringen behöver fatta beslut om förlängda stödinsatser, vilket är avgörande för många företag nu när andra vågen slagit till i Sverige, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf i ett uttalande i anslutning till att barometern presenteras.

  9 november presenterade regeringen ytterligare stödinsatser för att minska pandemins skador på näringslivet. Detta handlar bland annat om förlängda korttidspermitteringar, omsättningsstöd, omställningsstöd och anstånd med skatteinbetalningar. Ett besked som välkomnats från näringslivet även om det finns branschvis kritik till valda delar av åtgärdsprogrammet.

  Underleverantörsbarometern visar även att 35 procent av företagen drabbats av förseningar eller helt inställda leveranser från utlandet och 17 procent att de drabbats av förseningar eller helt inställda leveranser även i Sverige till följd av pandemin.

  Hur står sig svenska underleverantörer globalt? Bra, enligt Sinf:s och Elmias årliga Exportkartläggning har svenska exportföretag globalt konkurrenskraftiga priser. Den svenska styrkan ligger inte helt oväntat inom områdena kvalitet, leveranssäkerhet och tekniskt kunnande. Noterbart i kartläggningen är dock att offentliga verksamheter; Business Sweden, Exportkreditnämnden och Make Trade, inte utnyttjas av företagen i den omfattning som kan förväntas. Enligt Sinf kan den bristande kunskapen förklaras med bristande kommunikation från nämnda verksamheter.